Literárna súťaž Šaliansky Maťko v Rimavskej Sobote

thumbnail

Rimavská Sobota, 8. 2. 2016

Začiatok každého roka už tradične patrí medzi deťmi obľúbenej literárnej súťaži v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Okresné kolo sa tohto roku opäť konalo v CVČ Relax v Rimavskej Sobote, dňa 8. 2.2017. Stretli sa tu deti z celého okresu Rimavská Sobota. Súťaž pomenovaná po spisovateľovi, predstaviteľovi Matice slovenskej a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom má tri kategórie. Odborná porota v zložení Mgr. Vlasta Tkáčová, Mgr. Ingrid Šulková, Bc. Janka Porubiaková vybrala z každej katégorie súťažiacich, ktorí svoje prednesy zvádli na veľmi dobrej umeleckej úrovni. Súťažiaci umiestnení na prvých miestach z každej kategórie postupujú na krajské kolo súťaže, ktorá sa v tomto roku uskutoční dňa 8.3.2017 v Detve.

I. veková kategória : / 2.-3.roč./- 9 súťažiacich
1.m. Oliver Magic ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
2.m. Štefánia Kožiaková ZŠ Dr.Vladimíra Clementisa Tisovec
II. veková kategória : / 4.-5. roč./- 8 súťažiacich
1.m. Simona Makóová ZŠ Jesenské
2.m. Zoja Šaminová ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
3.m. Andrej Fodor ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch
3.m. Kristian Humen ZŠ Klokočova Hnúšťa
III. veková kategória : / 6.-7.roč./- 9 súťažiacich
1.m. Natália Gažiová ZŠ P.Kellnera Hostinského Rimavská Sobota
2.m. Janka Auxtová ZŠ Jesenské
3.m. Sebastian Gabriel ZŠ Dr.Vladimíra Clementisa Tisovec
Cena poroty: Oliver Pivník ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota
Mgr. Ingrid Šulková
riaditeľka DMS Rimavská Sobota
článok neprešiel jazykovou úpravou

II. kategória
III.kategória