Literárno hudobný večer „SVOJI SVOJMU“

thumbnail

Dolný Kubín, 6. 2. 2017

Opäť reagujem na históriu dejateľov regiónu. Štúrovská generácia zahŕňa veľa osobností a Orava je v nej zapísaná nezmazateľne. V Oravskom múzeu P.O.Hviezdoslava sa 6. 2. 2017 uskutočnil literárno hudobný večer s názvom „SVOJI SVOJMU“ako pocta Jankovi Matúškovi z príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Celý večer sa niesol v atmosfére odborného hovorového slova,recitácie a hudby. Spomenutá bola celá škála osobností generácie Štúrovcov. Veľa z nich bola spätá priamo s regiónom Orava. Úvodné slovo mala vedúca literárno vedného oddelenia Múzea P.O.Hviezdoslava K. Illeninová. Prezentáciu historických dokumentov a skutočností o živote dejateľov a osobností odprezentovali odborné pracovníčky D. Lofajová a R. Jedláková. Veľmi vkusne ich doplnila učiteľka slovenského jazyka a literatúry toho času na dôchodku a stále aktívna O. Štepitová z vlastných zápiskov:čo asi nevieme o Jankovi Matúškovi. Pozvanie na tento skutočne hodnotný večer sme prijali aj ako MO MS Istebné. Veď Juraj brat Janka Matúšku ako významná osobnosť generácie Štúrovcov pôsobil ako evanjelický farár v obci Istebné. Mňa ako predsedu MO MS Istebné zaujala jedna skutočnosť. V hľadisku boli zastúpené všetky generácie. Mládež aj účasť seniorov,či iných spoločenských organizácií sledovali podujatie naozaj so záujmom. No ešte viac ma teší,celkový scenár podujatia na ktorom sa podieľali žiačky ZŠ Petra Škrabáka s programom Mladá rečnica ktorú doplnili účastníci s klubu seniorov v Dolnom Kubíne J. Némethová a J. Gallo z recitáciou Vzdychy z pod Lysice a Kozia skala či Slepí starec. Všetko do doprevádzalo hudobné podfarbenie študentov ZUŠ P. M. Bohúňa. Taktovku nad celým programom držala Eva Lofajová dobrovoľnej organizácie FEMINA o. z. Musím skonštatovať,že na Orave to vieme. Zaangažovať mládež,iné aj dobrovoľné,či odborné organizácie. Spojiť sa pre dobrú vec a ostať priamo v dianí a pokračovaní historických hodnôt nášho národného povedomia. Som nesmierne rád že Matica slovenská je taktiež vždy pri tom.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
pozvánka