Lom nad Rimavicou: Pastierske hry boli v tuhej zime

thumbnail

Lom nad Rimavicou, 6. 1. 2017

V jednej z najvyšších obci Slovenska Lome nad Rimavicou sa v tohoročný sviatok Troch kráľov konali Pastierske hry vianočné. Podujatie začalo svätou omšou v tamojšom rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval správca tamojšej farnosti Mgr. Ivan Kaličiak, po ktorej nasledoval sprievod účastníkov obcou k improvizovanému pódiu v strede obce, kde sa konali jednotlivé vystúpenia a kde tieto hry slávnostne otvoril starosta obce Jozef Katreniak. Tohto už 17. ročníka sa zúčastnili betlehemci z Hriňovej, Kokavy nad Rimavicou, Ďubákova, Snôh a Lomu nad Rimavicou. Podujatie, ktoré moderoval kronikár obce Mgr. Ľudovit Kubiš oživilo vystúpenie ženskej speváckej skupiny a heligonkárov z Kokavy nad Rimavicou, Erika Ilčíka zo Sihly – chodenie s hadom a Troch kráľov z Lomu nad Rimavicou. Na záver sa uskutočnilo posedenie a tanečná zábava s ľudovou hudbou Pavla Katrenčíka z Brezna. Z dobrej nálady počas jednotlivých vystúpení neubrali množstvu divákov ani silný mráz a nepríjemný vietor.
Tradície pastierskych koledníkov sa udržiavajú najmä vo vrchárskych regiónoch, kde betlehemci chodia počas Vianoc až do Troch kráľov. Betlehemské hry sa nacvičovali v každej väčšej osade a ukazovali ich v príbytkoch, v ktorých ich prijali. Skladba hercov bola: anjel, traja betlehemci a Kubo – čo bol prvok komický a pre deti jedinečná postava. Ich defilé sa konalo už na polnočnej omši v kostole a opakovalo sa cez celé vianočné sviatky. Tam bolo možné najvýraznejšie rozoznať odlišnosti krojov – detvianskych (Biele Vody, Vrchslatina), goralských (Lom, Drábsko), malohontsko-gemerských (Polianky) a iné (Sihla). Tieto vianočne tradície našich predkov sa dodnes udržiavajú aj vďaka podujatiu, ktoré organizuje Obec Lom nad Rimavicou.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Ing. Ján Turňa

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia