M. R. Štefánik a jeho odkaz pre súčasnosť


//M. R. Štefánik a jeho odkaz pre súčasnosť

Milan Rastislav Štefánik bol bezpochyby jednou z najvýznamnejších postáv moderných dejín nášho národa. Počas hodín dejepisu a slovenčiny sa o ňom žiaci dozvedia mnoho, ale nie všetko. Nie všetko totiž stihnú pedagógovia so žiakmi, resp. študentmi prebrať. Niektoré neznáme časti jeho, nanešťastie, krátkeho, ale zaujímavého a inšpiratívneho života porozprával študentom Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Práve aj vďaka intervencii Matice slovenskej sa podarilo toto gymnázium minulý rok zachrániť. Rovnako bolo medzi Maticou slovenskou a Gymnáziom Mikuláša Galandu slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci.

Vo štvrtok, 4. 4. 2019 sa uskutočnila prednáška zameraná hlavne na osobu Milana Rastislava Štefánika. Za prítomnosti tajomníka MS Viliama Komoru, riaditeľa Gymnázia Mikuláša Galandu Igora Arvensisa a zástupkyne riaditeľa Zdenky Mračkovej si študenti vypočuli známe aj neznáme fakty o života nášho velikána. Veľkým pozitívom prednášky bolo, že študenti na mnohé otázky pohotovo a správne reagovali. Práve takéto formovanie budúcich osobností je najlepšou cestou na zabezpečenie fungovania nielen Matice slovenskej ale najmä slovenskej vlasteneckej spoločnosti. Študenti si vypočuli nielen informácie o M.R. Štefánikovi, ale aj udalosti, ktoré predchádzali začiatku 1. sv. vojny a, samozrejme, aj dôsledky tohto konfliktu. Neskôr sa už v neformálnej časti diskutovalo aj o vývoji našej štátnej vlajky a prítomnosti našich štátnych symbolov na vlajkách Uhorska, Rakúsko-Uhorska a Česko-slovenska vo všetkých jeho formách. Tí najaktívnejší si odniesli knižné dary a odmenou im môže byť aj fakt, že sú na najlepšej ceste byť elitami nášho národa. Aj keď sa možno zdá, že rozprávanie o M. R. Štefánikovi je už akosi „otrepané“, opak je pravdou. Práve príbeh vzrastom malého chlapca z Kopaníc, ktorý to dotiahol až na generála francúzskej armády a zakladateľa štátu, je tou správnou motiváciou pre dospievajúcu mládež.

text a foto: Peter Schvantner

2019-04-15T10:13:23+00:0015 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X