M. R. Štefánik a jeho odkaz pre súčasnosť


//M. R. Štefánik a jeho odkaz pre súčasnosť

Košice, 17. 1. 2019

Milan Rastislav Štefánik bol bezpochyby jednou z najvýznamnejších postáv moderných dejín nášho národa. Počas hodín dejepisu a slovenčiny sa o ňom žiaci dozvedia mnoho, ale nie všetko. Nie všetko totiž stihnú pedagógovia so žiakmi, resp. študentmi prebrať. Niektoré neznáme časti jeho, nanešťastie, krátkeho, ale zaujímavého a inšpiratívneho života porozprával študentom Premonštráckeho gymnázia v Košiciach predseda Matice slovenskej Marián Gešper.
Za prítomnosti riaditeľa Premonštráckeho gymnázia v Košiciach Martina Štrbáka, riaditeľa DMS v Košiciach Michala Matečku a člena MO MS Košice-mesto Emanuela Olšavského sa 17. 1. 2019 uskutočnila prednáška, ktorej nosnými témami boli vznik Česko-Slovenskej republiky v roku 1918 a život legendárneho syna slovenského národa M. R. Štefánika. Prvá časť bola venovaná práve dejinným udalostiam okolo vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 1918. Predseda MS uviedol do problematiky študentov s tým, že zdôraznil postavenie najmä slovanských národov v mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej monarchii. Ďalej uviedol, že predstavitelia obnovenej Slovenskej národnej rady v roku 1918 nadväzovali na Slovenskú národnú radu a revolucionárov z rokov 1848/1849. Medzi nich, samozrejme, patrili Ľudovít Štúr, Milan Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban a mnohí iní. Samozrejme, nemohol opomenúť ani založenie Matice slovenskej v roku 1863. Priebežne sa predseda MS, samozrejme, žiakov pýtal na rôzne fakty, pričom viacerí aj pohotovo a správne reagovali.
V druhej časti prednášky sa predseda MS už venoval osobnosti generála M. R. Štefánika. Snažil sa vyzdvihnúť najmä jeho charakteristické črty, akými boli odvaha, rozhodnosť, ambicióznosť, múdrosť a odhodlanie. Prezradil niektoré zaujímavosti z jeho života na Košariskách, ale aj v Paríži, a to počas štúdií, či na Sibíri, kde založil spolu so svojimi bratmi československé légie. Jeho inšpiratívny životný príbeh je významným príkladom chuti a odhodlania dosiahnuť veľké veci doma, ale i vo svete. Je to príbeh o mladom človeku, ktorý sa nevzdal a aj v neprajnom prostredí maďarskej šľachty to dotiahol vysoko. Toto aj iné zaujímavosti zaujali študentov gymnázia a viacerí z nich si odniesli mnoho nových poznatkov a faktov.
Na konci prednášky predseda MS odovzdal knižné dary pre najaktívnejších žiakov. Prednáška zožala úspech, a preto sa predseda MS dohodol s riaditeľom Premonštráckeho gymnázia v Košiciach Martinom Štrbákom na ďalšej prednáške niekedy v blízkej budúcnosti. Možno sa zdá, že rozprávanie o M. R. Štefánikovi je už akosi „otrepané“, opak je však pravdou. Práve príbeh vzrastom malého chlapca z kopaníc, ktorý to dotiahol až na generála francúzskej armády a zakladateľa štátu, je tou správnou motiváciou pre dospievajúcu mládež.

Text a foto: Peter Schvantner

2019-01-30T11:13:01+00:0030 januára 2019 |Košický kraj|
X