M. R. Štefánik v Gabčíkove


//M. R. Štefánik v Gabčíkove

V okrese Dunajská Streda, približne 40 kilometrov juhovýchodne od Bratislavy, sa rozprestiera obec Gabčíkovo, ktorej dejiny siahajú až do roku 1102. Pri vstupe do obce môžete obdivovať kaštieľ s baštami či rímskokatolícky Kostol sv. Margity z roku 1397. Pôvodne sa obec volala Beš, no v roku 1948 bola premenovaná na počesť Jozefa Gabčíka, ktorý v legendárnej operácii Anthropoid vykonal atentát na zastupujúceho protektora Reinharda Heidricha. Obec mala dlhodobo štatút mesta, o ktorý prišla v povojnovom období, ale vrátili jej ho v januári 2016. Do povedomia sa dostala aj vďaka vodnému dielu. Trasy popri vodnom diele sú vedené zväčša po asfaltových hrádzach a cestách, 17 km úsek pred Komárnom je zjazdný iba horskými bicyklami. Po Vodné dielo Gabčíkovo je trasa vedená po oboch brehoch Dunaja, od Gabčíkova pokračuje už iba po ľavom brehu. Umožňuje spoznávanie Bratislavy, Šamorína, Gabčíkova a Komárna.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským bola postavená v roku 1985 a nachádza sa v krásnom prostredí, ako i samotná obec. Je to pomerne veľká budova s vlastnou jedálňou a telocvičňou. Podmienky školy na vzdelávanie žiakov sú na veľmi dobrej úrovni. Škola má 10 kmeňových tried, 3 odborné učebne (chémia – fyzika, Daltonská študovňa, počítačová učebňa), dielňu, klubovňu, vlastnú telocvičňu a športový areál, školskú kuchyňu a jedáleň.. Prejavuje sa však vek budovy a tým vznikajúce problémy so zatekaním strechy a opadávajúcou omietkou a nevymenenými všetkými oknami. Uvedené nedostatky spôsobujú zvýšené náklady na energie Na jar sa v škole odštartoval nový celosvetový vzdelávací program LIONS QUEST v SR a ČR. Uskutočnil sa prvý – pilotný seminár. Žiaci školy pod vedením pedagógov sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckej akcie „Biela pastelka“ (september) a „Deň narcisov“ (apríl). V zbierke „Biela pastelka“ bola škola vyhodnotená ako najúspešnejšia v Trnavskom kraji.
MO MS v Gabčíkove pripravil pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika vedomostný kvíz pre žiakov vyšších ročníkov. Zadania sa týkali života M. R. Štefánika, jeho štúdia, politických úspechov, založenia československého štátu, záujmu o astronómiu, pobytu vo Francúzsku, Štefánikovej mohyly a ďalších poznatkov z jeho života.
Trieda, v ktorej sa uskutočnil vedomostný kvíz, bol vyzdobený portrétmi M. R. Štefánika, fotografiami miest z jeho pobytov v rôznych svetových metropolách. Atmosféra vedomostného kvízu bola súťaživá, zaujímavá výbornými odpoveďami, vynikala sústredenosťou a záujmom zo strany žiakov.
Poďakovanie patrí Mgr. Alice Blahutovej, predsedníčke MO MS v Gabčíkove, bývalej zástupkyni riaditeľa ZŠ v Gabčíkove, pani učiteľke Gabriele Szabóovej, ktorá sa venovala žiakom, pripravila vedomostný kvíz a viedla ho spoločne s Mgr. Blahutovou. Žiaci boli vyhodnotení a ocenení.
Dňa 13. júna žiaci a pedagógovia navštívia miesto tragickej nehody M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, kde položia kyticu kvetov a ozrejmia si fakty tragickej nehody, keď pri návrate do vlasti, kde sa mal M. R. Štefánik ujať funkcie ministra vojny v československej vláde, sa jeho lietadlo pri Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo na zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom.

Veriť, milovať, pracovať…

PhDr. Libuša Klučková

2019-06-07T12:31:52+00:007 júna 2019 |Trnavský kraj|
X