Macedónska delegácia na matičných podujatiach

thumbnail

Medzi závery sekcií Jubilejného Všeslovanského zjazdu v Moskve a Petrohrade, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. mája až 3. júna 2017, patrili aj návrhy na organizovanie vzájomných výmen a pobytov mladej slovanskej inteligencie, ktoré by splnili účel spoznania kultúry a života príbuzných slovanských národov.
V čase, keď sa intenzívne spoznáva kultúra rôznorodých európskych štátov i národov v rámci študentského programu Erasmus, skrsol medzi mladými matičiarmi na Všeslovanskom zjazde podobný nápad v menšom rozsahu so zameraním na renomované mládežnícke či národne organizácie z rôznych slovanských národov a štátov. Preto účastníci Všeslovanského zjazdu za matičnú delegáciu pozvali v rámci symbolickej „prvej slovenskej lastovičky“ delegátov, ktorí sa zúčastnili zjazdu, a to z Medzinárodnej slovanskej univerzity Gavrila Romanoviča Deržavina z Macedónska, na dve matičné podujatia. Vec zastrešil predseda Dozorného výboru Mladej Matice Mgr. Peter Schvantner s aktívnou pomocou podpredsedu Matice slovenskej pre členskú základňu JUDr. Mariána Gešpera.
V dňoch 24. až 28. augusta 2017 k nám prišli na matičné pozvanie doktoranti a študenti Medzinárodnej Slovanskej univerzity v Macedónsku: Marija Grozdanovska, Martin Savevski, Erika Peskoska a Stefan Gjorcev. V rámci svojej návštevy si mohli pozrieť mestá Košice, Prešov a Vranov nad Topľou, ako aj kultúrne pamiatky a pamätné miesta viažuce sa k danému kraju. Mladí Macedónci sa aktívne zúčastnili podujatia v Hermanovciach Na pamäť budúcim generáciám - III. ročník, ktoré bolo venované odboju proti nemeckému nacizmu, ale aj slovanskej vzájomnosti počas 2. svetovej vojny. Veď aj divadelná scénka pripravená mladými matičiarmi v rámci programu sa volala Bojovali za Slovanstvo! a zahral si v nej malú rolu aj macedónsky hosť Martin Savesky. Hostia sa zúčastnili aj matičného folklórneho festivalu v Kaluži v okrese Michalovce, kde konštatovali, že folklórna kultúra slovenského a macedónskeho národa je veľmi blízka a vyžaduje si ďalšie štúdium. Výsledkom bol návrh spolupráce s ich univerzitou a pozvanie do Macedónska na ich folklórne, ale aj vedecké podujatia národného charakteru.

Ján Seman
tajomník Mladej Matice

článok neprešiel jazykovou úpravou

Popiska k fotke: Marija Grozdanovska, Martin Savevski, Erika Peskoska a Stefan Gjorcev a podpredseda MS Marián Gešper