Minister kultúry M. Maďarič o úlohách dnešnej Matice

thumbnail

Nedávno vyvolalo rozruch video Matice slovenskej, v ktorom sa špekuluje, čo by sa bolo stalo, keby nevznikol vojnový Slovenský štát. Dá sa vôbec táto záležitosť ospravedlňovať tým, že nešlo o vedecké, ale umelecké dielo, ako tvrdila Matica?

Podstatné je, že obsah je nevhodný. Najnevhodnejšie v tomto videu bolo zľahčovanie zodpovednosti Slovenského štátu za tragický osud slovenských Židov.

Ak bude Matica pokračovať v takomto alternatívnom výklade histórie, nesiahne jej ministerstvo kultúry na štátnu dotáciu 1,5 mil. eur?

Štátna dotácia je účelová a je určená na iné veci. Štát má právo kontrolovať len jej použitie. Matica slovenská vznikla ako nezávislá inštitúcia od vtedajšej moci v Uhorsku a počas histórie čelila pokusom zbaviť ju nezávislosti. Keď sa Matica zadefinovala zákonom, dbalo sa na to, aby jej nezávislosť zostala. Ako významná inštitúcia s takou obrovskou symbolikou pôsobí v 21. storočí. Množstvo vecí, ktoré boli jej poslaním v 19. a 20. storočí, už dnes napĺňať nemusí. Matica suplovala neexistenciu kultúrnych, vedeckých inštitúcií slovenského národa, politicky bojovala za sebaurčenie Slovákov. Toto všetko sme dosiahli. A teraz si akoby nevie nájsť svoje miesto. Je na nej, aby si udržala kredit a sústredila sa na činnosti, ktoré ju oprávňujú existovať, byť nositeľkou tradícií, tam sú veľké možnosti. Len čo sa bude púšťať do iných vecí, uberať sa cestou politizovania, tak potom v určitom období, nehovorím, že teraz, môže nastať otázka, či ju štát a v akej miere bude dotovať. Toto rozhodnutie bude politické, nebude to len vecou ministra kultúry, pretože v kontexte histórie a symboliky ide o veľmi citlivú vec. Chcem podčiarknuť, že sú radoví matičiari, odbory Matice, a tí odvádzajú dobrú kultúrnu, osvetovú robotu. Nikdy by som si nedovolil spochybniť ich prácu.

Nedávno ste vo vláde predložili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Aká je záruka, že sa peniaze na projekty rozdelia transparentne, lebo projektov býva viac ako financií, ktoré sú k dispozícii?

Jednotlivé fondy, ktoré postupne zakladáme už od môjho prvého pôsobenia vo funkcii, sú príkladom toho, že ministerstvo robí systémové zmeny pri financovaní neštátnej kultúry. Ako prvý vznikol Audiovizuálny fond a dnes vieme, že bol kľúčovým pre oživenie slovenského filmu. Vďaka nemu vidíme, že slovenské filmy sa nakrúcajú a presadzujú sa aj v zahraničí. Je pravda, že v počiatku Audiovizuálny fond ako prvá inštitúcia tohto druhu zápasil s problémami, ale situácia sa podstatne zlepšila. Už Fond na podporu umenia, ktorý ma za sebou rok existencie, sa z tejto skúsenosti poučil. Neboli zaznamenané prípady, že by niekto hovoril o netransparentnosti. V tejto situácii prichádzame s tretím fondom, ktorý je na podporu kultúry národnostných menších. Miera skúseností s predchádzajúcimi dvoma fondmi by mala viesť k tomu, že sa vyhneme začiatočníckym chybám. Záleží tiež, akí ľudia budú v tomto fonde fungovať. Vznik fondu má obrovský význam v tom, že chceme, aby sa národnostné menšiny z hľadiska kultúry cítili na Slovensku komfortne. Na báze tohto nového fondu sa zvýši podpora aj existujúcim fondom. Audiovizuálny fond dnes zo štátneho rozpočtu dostáva približne 4,5 milióna, bude mať 6 miliónov eur. Fond na podporu umenia má 15 miliónov a bude mať 20 miliónov eur. Považujem preto tento nový návrh zákona za jeden z kľúčových v rezorte kultúry v tomto volebnom období.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
[pravda.sk; 07/03/2017; Igor Stupňan ; Zaradenie: Spravodajstvo]
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/422083-madaric-nie-som-s-dankom-v-osobnom-spore/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss