Magická jeseň so slovenským zvykoslovím


//Magická jeseň so slovenským zvykoslovím

Poprad, 20. 10. 2017

Nový výbor Matice slovenskej v Poprade usporiadal  dňa 20. októbra 2017 popoludní v slovenskom duchu jesenné podujatie  v Podtatranskej knižnici pod názvom Magická jeseň.Nový výbor Matice slovenskej v Poprade usporiadal  dňa 20. októbra 2017 popoludní v slovenskom duchu jesenné podujatie  v Podtatranskej knižnici pod názvom Magická jeseň. Miroslava Krišáková zapojila viacerých ochotných ľudí, ktorí sa podieľali na tomto podujatí. Jeseň s bohatým zvykoslovím slovenského roka si pripravila vedúca odboru školstva v Poprade PaedDr. Edita Pilárová. Zároveň zapojila popradské školy do  tvorivých dielní a výsledkom boli vydarení svetlonosi, umelecké výtvory z lístia a prírodných materiálov, ktoré pod vedením učiteľov umne a s citom vytvorili naše deti. Patril im obdiv a uznanie prítomných. V spoločenskej miestnosti knižnice si  našli miesto šikovné ruky  a talent aranžérky Andrejky a Ľuboslavy Harabinovej s deťmi a rodičmi z Trojruže. Počas vytvorili z lístia ružičky, ktorými potešili účastníkov. Hovorené slovo s poďakovaním za úrodu a plody našej zeme vystriedali rezké piesne v podaní  speváčok a hudobníkov z FS Tatranské jaščurky. Rovnako nás oblažili svojím tradičným podkrivánskym spevom  ženy zo speváckej skupiny Slovenka. Ich piesne podchytili aj spoločný spev, keďže piesne sme si za roky ich pôsobenia od roku 2008 osvojili nielen melódiou, ale aj srdcom. K atmosfére prispeli aj ručne maľované sviečky tvorkyne Lucie, ktoré sa tešili veľkému záujmu.  Každý, kto poznášal do knižnice svoje nápady, či už to boli svetielkujúce sklené nádoby s ornamentikou jesenného lístia alebo  detské kresbičky, všetko malo svoje čaro, opodstatnenie a dotváralo myšlienku stretnutia – bohatstvo a nádheru  Božej prírody. Keď sa večer končil, so zatajeným dychom malí i veľkí sledovali tanec dvoch anjelov, ktorý umocnil zážitok. Navyše organizátorky, matičiarky  napiekli na túto príležitosť verné svojej povesti  príčinlivých gazdiniek domáce špeciality z darov zeme – tradičné jablčníky, tvarohovníky, škvarkové pagáčiky, ulitky a dobroty slané i sladké. Náladu pozdvihlo aj vínko s prípitkom na zdravie a súdržnosť. Za podporu a pomoc sme poďakovali nášmu členovi a  ročitému podporovateľovi Eduardovi Markovičovi.

Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-10-23T14:31:14+00:0023 októbra 2017 |Prešovský kraj|
X