Majáles seniorov a šport troch generácií


//Majáles seniorov a šport troch generácií

Tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice, ktoré sa konali v dňoch 29. apríla – 9. mája 2019, vstúpili do jubilejného 25. ročníka. Dňa 7. mája 1369 bola mestu udelená prvá erbová listina kráľom Ľudovítom Veľkým. Odvtedy uplynulo 650 rokov.

Na jednotlivé dni bol pripravený hlavný program, ako aj sprievodné podujatia.
Dňa 8. mája 2019 sa už tradične konal 5. ročník obľúbeného dňa seniorov a príslušníkov ich rodín v T-systems športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach. Organizátorom bola Rada seniorov mesta Košice. Seniori súťažili nielen v športovej súťaži troch generácií, ale aj v speve ľudových piesní. Aj naša FS Matičiarky, ktorá pôsobí pri MO MS na Hlavnej 68 v Košiciach.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách. V kategórii sólistov súťažila Anna Grosiarová, ktorá onedlho oslávi 90 rokov. V kategórii v speve trio súťažili Emília Bučinová, Elena Subyová Mária Tomášová. Speváčky sprevádzal na harmonike Ján Hajduček.

Úspešne sme nadviazali na predošlé ročníky, keď v kategórii v speve trio sme obsadili 2. miesto. Okrem matičných akcií sa radi zúčastňujeme aj na podujatiach, ktoré organizuje Rada seniorov a mesto Košice.

Celodenný program vyvrcholil seniorským májalesom, k čomu prispelo aj vydarené počasie.

 

Mária Tomášová

2019-05-16T11:58:13+00:0016 mája 2019 |Košický kraj|
X