MÁJOVÉ AKCIE MO MS HENCOVCE

thumbnail

Čestná salva matičiarov na akcii „Stavanie mája“

Dňa 29. apríla 2017 o 16:00 sa v Nižnom Hrušove konalo podujatie  Stavanie mája. Pri príležitosti osláv ukončenia 2. sv. vojny boli medzi pozvanými hosťami aj matičiari z MO MS Hencovce, aby na počesť padlým vojakom vystrelili čestnú salvu. Za spevu MSS Hrušovčan a hudby matičného FS Rovina sa sprievod na čele s Maticou Slovenskou, OZ za rozvoj, MSS Hrušovčan a matičným FS Rovina, pobrali na námestie Jána Pavla II, kde všetkých za potlesku privítal dav občanov obce. Po nástupe „čestnej stráže" a privítaní moderátorkou, zaznela hymna SR. Matičiari MO MS Hencove, odetí v rusých dobových uniformách pod vedením Mgr. Gešpera vykonali čestnú salvu zo zbraní z obdobia 2. sv. vojny. Dobrú atmosféru navodilo vystúpenie FS Rovina a ľudovej rozprávačky Arane. Nasledovalo tradičné „Stavanie mája“ za pomoci FS. Podujatie ukončilo vystúpením MSS Hrušovčan a poďakovaním pána starostu všetkým zúčastneným. Na záver mali miestni občania možnosť odfotiť sa s „vojakmi“ ruskej armády a prezrieť si zblízka rôzne artefakty z obdobia 2. sv. vojny.

MO MS Hencovce na oslavách 72. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny

Medzi obcami Košický Klečenov a Dargov sa v Dargovskom priesmyku nachádza pompézny pamätník padlých hrdinov 2. svetovej vojny. V decembri 1944 a januári 1945 sa tu konala jedna z najväčších bitiek na území Slovenska. Podľa historických štúdií  tu padlo od 20 do 22 tisíc vojakov Červenej armády. Bitka o Dargovský priesmyk patrila k tým najkrvavejším na území Slovenska. I keď Nemci stavali v Slanských vrchoch pri priesmyku bunkre už od novembra a rovnako vytvárali i mínové polia, o presnom postupe Červenej armády rozhodlo sovietske velenie až 3. decembra 1944.
V rámci osláv Dňa víťazstva nad fašizmom sa dňa 7. mája 2017 dopoludnia pri pamätníku na Dargove konal pietny akt kladenia vencov zástupcami z Klubu vojenskej histórie Čapajev, MO MS Hencovce a za podpory viacerých nadšencov vojenskej histórie. Týmto aktom sa členovia klubu a matičiari snažia každý rok uctiť padlých vojakov pri postupe Červenej armády cez Slanské vrchy v smere na Košice a Prešov.
Celý akt trval niečo vyše pol hodiny a počas celej doby jeho trvania mohli diváci sledovať dobrý výkon čestnej stráže odetej v ruských dobových uniformách z obdobia 2. svetovej vojny a uctiť si tak pamiatku nad obeťami, ktorí padli na Dargovskom priesmyku.

Oslavy ukončenia 2. sv vojny v Čičave

Dňa 8. mája o 14:00 Dobrovoľný hasičský zbor obce Čičava v spolupráci s MO MS, pri príležitosti sviatku SV. Floriána a ukončenia 2. sv. vojny, zorganizoval akciu v obci Čičava. Návštevníkov čakalo množstvo zábavy a atrakcií. „Ruskí vojaci“ v zastúpení matičiarov z MO MS Hencovce, vykonali kladenie vencov za obete vojny na miestnom cintoríne. Po  pietnom akte sa za pochodu matičiari a široká verejnosť premiestnili na farský dvor, kde zaznela čestná salva v zastúpení „ruských vojakov“ z obdobia 2. sv. vojny. Nechýbali súťaže mladých hasičov v rôznych disciplínach, požiarny útok s vodou, vystúpenia folklórneho súboru Kňahinka, ukážka zásahu výjazdovej jednotky obce Čičava, výstava historických áut a mnoho ďalšieho. Návštevníci mali možnosť obzrieť si matičnú výstavu MO MS, na ktorej matičiari predstavili rôzne časti uniforiem,  nadšenci mali možnosť obhliadnuť si zbrane z obdobia 2. svetovej vojny, či vystreliť si zo zbrane. Táto ukážka sa stretla s pozitívnym ohlasom a obdivom najmä u mladších nadšencov, ale aj staršej generácie.

 Autor: Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)