Májové  podujatia važeckých  matičiarov


/, Žilinský kraj/Májové  podujatia važeckých  matičiarov

Mesiac  máj priniesol  niekoľko významných  výročí nielen nám vo Važci. Dňa  4. 5. uplynulo 100 rokov  od tragickej  smrti  generála  Milana  Rastislava   Štefánika.  Spomienku na  túto  historickú osobnosť  sme si pripomenuli v spolupráci so Základnou školou. Veľmi pekne  sa tejto úlohy  zhostil  zástupkyňa riad. Mgr, Viera  Jakúbeková, učiteľ Mgr. Marek Baláž a recitátorky z 9. triedy Sofia  Kleinová, Romana  Pleváková a Andrea  Jurčová podľa scenára z pera predsedníčky MO Matice slovenskej.
Druhé  výročie  patrilo spomienke na básnika katolíckej moderny Janka  Silana, lebo dňa  16 5. uplynulo 35 rokov  od jeho smrti. Na miestnom cintoríne sme si ho uctili položením kvetov na jeho hrob. Náš  miestny odbor  má v adoptívnej starostlivosti  všetky  hroby  významných osobností  obce, ktorí už nemajú tu príbuzných.
Vo štvrtok  16. mája sa uskutočnilo pekné spoločné podujatie s miestnou Jednotou dôchodcov –  autobusový  zájazd  na Gemer po stopách významných osobností. Prvou  zastávkou bolo Literárne múzeum  Revúca, kde nás  veľmi milo prekvapil fundovaný lektor  múzea, za čo  ďakujeme.  Potom sme pokračovali do neďalekého  Štítnika, kde sme si pozreli starobylý evanjelický kostol s krásnou výzdobou. Zásluhou tamojšej pani farárky sme sa dozvedeli  veľa o jeho histórii, o histórii obce  a pozreli sme si ho aj preto, lebo tam pôsobil aj náš pán farár ako mladý kaplán. Tu nás už  privítala aj riaditeľka Domu MS Rožňava Ing. Z. Halková, ktorá nás sprevádzala po  Gemeri  ďalej. Navštívili sme  Mauzóleum Andrassyovcov  v Krásnohorskom Podhradí, mesto Rožňavu, kde sme  dostali perfektný obed v jedálni Gemer aj s príjemnou obsluhou personálu. Naša cesta viedla potom do kaštieľa v Betliari, ktorý  nás upútal nielen bohatou históriou, ale aj krásnym prostredím a zaujímavými zbierkami trofejí majiteľov kaštieľa. Poslednou zastávkou bola obec  Gočovo, rodisko slávneho matematika  Jura Hronca, kde nás privítal aj starosta obce, aj keď  mal  iné povinnosti. S históriou a životopisom tejto osobnosti nás oboznámila riaditeľka Domu MS Rožňava Ing. Z. Halková, ktorá v závere položila aj kontrolnú otázku, či sme  dobre sledovali výklad.  Celý tento  zájazd sa konal pod jej záštitou, za čo jej patrí úprimné  poďakovanie. Spolupráca  Važca  a Rožňavy pokračuje, lebo vždy na  Otváraní studničiek u nás privítame jeden súbor   z tejto oblasti.
Hneď  na  druhý deň – 17. 5 .2019 – sa uskutočnila  spomienka na maliara  Važca  Jána  Hálu pri 60. výročí úmrtia. Začalo to pri jeho pamätnej tabuli na miestnom cintoríne, kde  odznel krátky kultúrny program s básňou Lenku – Uschla paleta, pokračovali sme vernisážou jeho obrazov  v Dome Jána Hálu – v galérii pod názvom – U nás taká obyčaj. V peknom kultúrnom programe  sa predstavilo FZ Stráne  z Važca, celé podujatie bolo v réžii Galérie P. M .Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
My sme predstavili aj knihu MO MS s názvom  Važec  v obrazoch. Výstava jeho diel potrvá do konca  augusta. Teraz  nás čaká ešte otváranie studničiek dňa 9. júna..
Za spoluprácu patrí poďakovanie členom výborov oboch organizácií, MO MS a Jednoty dôchodcov.
Ku kultúre  národa patrí aj jeho história, ktorú sme si takto pripomenuli, hlavne pre mladú generáciu.

Mgr. Margita Hybenová,
redsedníčka  MO MS Važec

Krasnohorské Podhradie - Andrassyho maozeléum

Krasnohorské Podhradie – Andrassyho maozeléum

 

 

2019-05-29T11:27:38+00:0028 mája 2019 |Košický kraj, Žilinský kraj|
X