Májové popoludnie


//Májové popoludnie

V máji sa vo väčšine dedín či miest koná množstvo podujatí, určených k výročiam, či spomienkovým dňom. V Hrušove sa ich organizátori rozhodli spojiť do jednej akcie. Matica slovenská, Slovenský červený kríž, hasiči, odbojári v spolupráci s obecnou samosprávou pripravili v rámci Májového popoludnia bohatý program k výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, Dňa SČK a sviatku svätého Floriána. V okolí hasičskej zbrojnice sa konali rôzne súťaže a ukážky pre deti a dospelých, ale i výstava historickej techniky. O 17. hodine sa účastníci v sprievode presunuli k Pomníku padlých, kde sa uskutočnila spomienková slávnosť s príhovormi ku všetkým udalostiam, po ktorých nasledoval kultúrny program hrušovských folkloristov. Vydarené popoludnie ukončili neformálnym stretnutím účastníkov pri ľudovej hudbe.

Ján Brloš

2018-05-10T15:19:30+00:0010 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X