Májové stretnutie Matičnej mládeže – 11. ročník


//Májové stretnutie Matičnej mládeže – 11. ročník

Hencovce, 30. 4. 2018

K zvykom, ktoré sa v mnohých obciach dodržiavajú dodnes, patrí stavanie májov, praktizované v noci z 30. apríla na 1. mája. Oddávna sa verilo, že posledné aprílové a prvé májové hodiny sa prebudia živly: zem, oheň, voda a vzduch.  Slávenie sviatku 1. mája siaha hlboko do pradávnej minulosti ľudstva.
Tradične už po 11. krát v pondelok 30. apríla  aj mladí matičiari z OMM Hencovce na rozhraní chotárov obce Hencovce a Vranovského Dlhého zorganizovali stretnutie matičiarov na tradičnej prvomájovej vatre. Každoročne si uchovávajú túto tradíciu, ktorá je vzdialeným odkazom na cyklus ročných období a na prastaré slovanské tradície, ktoré sa zachovali v súčasnosti  a  je potrebné uchovať ich pre budúcu mladú generáciu. Je to miesto so silnou historickou tradíciou. Zišli sa tu nielen matičiari, ale aj široká verejnosť. Program začal o 17 hod. V spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou po zapálení tradičnej vatry samotným predsedom OMM Adamom Gešperom, nasledovala beseda k pohnutým regionálnym dejinám Vranovského regiónu s odkazom aj na širšie celoslovenské historické súvislosti, čo je spojené aj s propagáciu matičnej myšlienky medzi verejnosťou a to predovšetkým medzi mládežou.   Nechýbali ani zástupcovia MO MS Hencovce, OMM vo Vranove n. T., MO MS Kamennej Poruby, MO MS Závadka, Strážskeho a iných obcí. Popri besede sme mali príležitosť pri matičnej vatre poopekať klobásu, či slaninku. Nechýbalo vystúpenie umeleckých telies, ktoré nám vytvárali svojim spevom a hudbou dobrú náladu počas celej akcie. Svojim vystúpením nás zaujali aj „Hencovskí divadelníci“, ktorí nám zahrali scénku z obdobia 2.sv. vojny. Tento projekt bol  propagovaný s finančnou podporou Matice slovenskej.

Mgr. Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2018-05-14T15:27:55+00:0014 mája 2018 |Prešovský kraj|
X