Maľovaním ornamentov si v Dúbravke pripomenuli Š. L. Kostelničáka


//Maľovaním ornamentov si v Dúbravke pripomenuli Š. L. Kostelničáka

Bratislava, 4. 6. 2015

Pri listovaní v starej kronike Obecnej školy v Dúbravke z rokov 1918 ‒ 1967, písanej ešte rukou pani učiteľky Ruženy Tiklovej, natrafila som na obrázok z roku 1939, ktorý približuje netradičnú výzdobu tried v tom čase. Po stenách učební boli slovenské ornamenty. Páčilo sa mi to, a keď som si na dôvažok prečítala v SNN článok o zakladateľovi slovenskej ornamentiky Štefanovi Leonardovi Kostelničákovi, rozhodla som vrátiť túto typickú črtu duchovného bohatstva Slovákov do škôl medzi deti aspoň formou súťaže v maľovaní ornamentov.
V Spišskej Starej Vsi – v rodisku zberateľa, zakladateľa a tvorcu slovenskej ornamentiky Š. L. Kostelničáka (1900 – 1949), ktorého 115. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname, už tradične organizujú medzinárodnú výtvarnú súťaž detí a mládeže v tvorbe ornamentov. Tento dvanásty ročník bol na tému Ornament na odeve a módnom doplnku. Aby sme sa aj my v Dúbravke vrátili k tejto peknej tradícii, Miestny odbor Matice slovenskej pripravil súťaž o najkrajšie stvárnený slovenský ornament pod názvom Čaro ornamentu podľa knihy, ktorú vydala umelcova vzdialená príbuzná PhDr. Anna Kostelničáková. Autorka publikácie ponúkla putovnú výstavu reprodukcií diela umelca, ktorá by mala byť v októbri inštalovaná v Dome kultúry v Dúbravke. A práve s touto inštitúciou a jeho kultúrnou pracovníčkou PhDr. H. Hanusovou sa nám 4. júna podarilo podujatie uskutočniť aj za prítomnosti A. Kostelničákovej. Tá sa prítomným prihovorila a priblížila život a dielo Š. L. Kostelničáka aj vznik publikácie o ňom.
Je chyba, že sme v našich školách vytlačili na okraj alebo nechali celkom zaniknúť tzv. výchovné predmety. Nielenže sa ich deti neučia, ale už nám aj chýbajú odborníci na výtvarnú a hudobnú výchovu, a tak sa tieto dôležité predmety pri nachádzaní a formovaní talentov stávajú popoluškou – akýmsi príveskom vo vzdelávacom procese, kde je nemálo neodbornosti a z toho prameniaceho nezáujmu detí. O to viac si treba vážiť takých učiteľov, ako je povedzme Mgr. Jana Vargová zo ZŠ Nejedlého v bratislavskej Dúbravke, ktorá svojím nadšením pre ľudovú tvorbu primäla žiakov do súťaže a jej dve žiačky hneď získali prvé a druhé miesto. A ktorí ďalší zo sedemdesiatich zaslaných prác získali ocenenie? V prvej kategórii zo ZŠ Sokolíkova Tereza Fillová,
Natália Gulová a Matúš Hafera. V druhej kategórii Gabriela Boďová a Dominika Janicsková zo ZŠ Nejedlého, Júlia Sukhová a Ivana Kevická zo Spojenej školy na Dolinského ulici.
V organizovaní súťaže Čaro ornamentu chce MO Matice slovenskej v Dúbravke pokračovať, aby aj prostredníctvom nej naplnili myšlienku Š. Kostelničáka: „Národ vynikne len svojou rázovitosťou a zabezpečí svoju budúcnosť len tak, keď ocení a zachová svoje umelecké i duchovné hodnoty.“

Kveta SLYŠKOVÁ

článok neprešiel jazykovou úpravou

SNN 24_11_MS_ČLÁNOK 1 HORE_HORE_Návrat k tradíciám Š. L. Kostelničáka_Slyšková SE_Čaro ornamentu_Slyšková

2015-06-18T13:55:37+00:0018 júna 2015 |Bratislavský kraj|
X