Maľujme si ornamenty – tvorivé dielne pre školy


//Maľujme si ornamenty – tvorivé dielne pre školy

Galanta, 2. 10. 2018

Dom MS Galanta uskutočnil dňa 2. októbra 2018 dve stretnutia žiakov Základných škôl Galanty s kurátorkou a autorkou výstavy Slovenský ornament majstra Kostelničáka PhDr. Gabrielou Čiasnohovou. Zorganizovali sme Tvorivé dielne pod názvom – maľujme si ornamenty.
Využili sme príležitosť a keď k nám zavítala z ďalekých Košíc, uskutočnili sme dve stretnutia so žiakmi.
V doobedných hodinách sme privítali žiakov ZŠ Štefánikova, poobede v rámci družiny prišli na Tvorivé dielne žiaci ZŠ G. Dusíka.
Počas prvej vyučovacej hodiny boli oboznámení s autorom slovenskej ornamentiky Štefanom Leonardom Kostelničákom, dataprojektorom im boli premietnuté skutočnosti z autorovho života, knihy, ktoré systematizujú slovenskú ornamentiku, predstavili sme im systém základných motívov ornamentov v slovenskej ľudovej ornamentike.
Prezreli si vystavenú výstavu na danú tému a počas druhej vyučovacej hodiny bolo ich úlohou vymaľovať písmená, ktoré sú z dielne majstra Kostelničáka a boli premaľované pani Čiasnohovou. V druhej fáze predpripravené písmená čiastočne vymaľované ornamentmi doplnili podľa svojej fantázie. Kto nestihol, zobral si pracovný list domov, aby mohol pokračovať.
Deťom sa zážitkové tvorivé dielne páčili, zmysluplne u nás strávili dve vyučovacie hodiny a motivovali sa k ďalšiemu oboznamovaniu sa so slovenským ornamentom.

Zlatica Gažová,
Dom MS Galanta

práca s deťmi

práca s deťmi

premietanie ornamentov

spoločné foto v vymaľovanými ornamentami

vysvetlenie maľby ornamentu

 

2018-10-09T10:01:01+00:009 októbra 2018 |Trnavský kraj|
X