„Martin Kukučín – jeden z našich najlepších“


//„Martin Kukučín – jeden z našich najlepších“

Žilina, 24. 4. 2018

Beseda so študentmi stredných škôl v Žiline k 90. výročiu úmrtia spisovateľa

Pri príležitosti 90. výročia úmrtia jedného z našich najvýznamnejších slovenských spisovateľov Martina Kukučína pripravila členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline Elena Schmutzová v utorok 24. apríla 2018 stretnutie so stredoškolskou mládežou v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici.
Podkladom pre stretnutia boli diela Martina Kukučína: „Neprebudený“, „Rysavá jalovica“ a „Keď báčik z Chohoľova umrie“, v ktorých spisovateľ ľudsky a pravdivo vo svojich postavách vykreslil zvláštny duševný život jednoduchých roľníkov i meštianstva začiatkom 20. storočia.
Na stretnutí sa zúčastnili študenti študenti prvých a druhých ročníkov dvoch stredných škôl zo Žiliny: Strednej odbornej školy podnikania a Súkromnej strednej školy umeleckej, ktorí sa s danými dielami oboznamujú na hodinách literatúry. V zaujímavej besede spoločne hľadali odpovede na otázky: akú súvislosť majú tieto diela s dnešným životom, aké sú medziľudské vzťahy v súčasnosti, aké je súčasné prežívanie osobných a duševných problémov a ich vnímanie a spracovávanie, aký je súčasný postoj väčšiny k zodpovednosti za vlastné konanie a mnohé iné.
Študenti i pani profesorky boli besedami natoľko oslovení, že sa s pani Elenou Schmutzovou dohodli na pokračovaní týchto besied nielen o dielach Martina Kukučína, ale i ďalších slovenských spisovateľov.

Elena Schmutzová, členka výboru MO MS ZA

2018-05-04T16:42:24+00:004 mája 2018 |Žilinský kraj|
X