Matej Tasler – ev. kňaz, spisovateľ, organizátor kultúry a športu v Brezne 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia


//Matej Tasler – ev. kňaz, spisovateľ, organizátor kultúry a športu v Brezne 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia

Brezno, 27. 12. 2015

Vianočné obdobie má svoje čaro aj v tom, že ľudia sú k sebe bližší. Bolo tomu tak aj na sklonku Starého roku v nedeľu 27. decembra 2015. Klub MR – Maroško pozval svojich členov a sympatizantov na spomienkové stretnutie venované Matejovi Taslerovi narodenému 30.12.1905 v Nimnici. Zomrel 14. júla 1975 v Brezne. Pozvánku prijalo 35 účastníkov a hosť – poslankyňa Ms. zastupiteľstva a zástupca riaditeľa na ZŠ Karola Rapoša v Brezne Mgr. Eva Skačanová.
Skutočnosť, že šlo o pomerne živú tému, pripomenúť si človeka, ktorý prišiel Brezna za evanjelického kňaza v roku 1938 a počas 37 ročného pôsobenia zanechal výrazne jasnú stopu, sa odrazilo aj na účasti. Prítomný bol aj syn Mateja Taslera Ivan s manželkou, ktorý je súčasne podpredseda Klubu MR – Maroško. Ivan Tasler mal v roku 1938 tri roky.
Príchod Mateja Taslera do Brezna bol po ročnom smútku za obľúbeným kňazom a spisovateľom Martinom Rázusom. Veriaci si nevedeli predstaviť náhradu. Opak sa stal pravdou, rozprúdil čulý cirkevný život. Na jeho návrh zbor upravil prízemie fary, aby slúžilo mládeži na čitáreň, divadlo, stolný tenis. Vo farskej záhrade vybudovali ihrisko. V roku 1940 založil združený orchester, v ktorom hral na flaute. S mládežou organizoval nábožensko-hudobné večierky, koncerty a divadelné predstavenia. Literárne debutoval rozprávkovou hrou na motívy ľudovej povesti Ďumbier a Hoľa (1942). Napísal niekoľko divadelných hier. V rukopise zanechal vlastný životopis Puknutý kaleidoskop. Takto si získal na svoju stranu záujem veriacich, mladších i starších.
Člen Klubu Milan Pivovarči pripravil stolík s výstavkou, na ktorej prezentoval dokumenty, fotografie z čias svojej mladosti. Takto si zaspomínal aj na svoju prípravu a samotnú konfirmáciu roku 1950. Na fotografii konfirmandov boli s ním tiež aj tu prítomní Ján Brečka a Ivan Krno.
Priateľská atmosféra pri poháriku vínka a sladkých či slaných maškrtách uvoľňovala zhovorčivosť. Najprv si na otca zaspomínal syn Ivan. Spomínal aj na nepríjemné časy, keď otec ako obľúbený kňaz sa po roku 1948 stával tŕňom v oku vládnucej strany. Milan Pivovarči najprv prečítal úryvok z ľudovej povesti Ďumbier a Hoľa, potom sa rozhovoril o veľkom úsilí pána farára pri získavaní a výchove mladých ľudí. Každú nedeľu sa na farskom dvore stretávalo množstvo mládeže. Bol zakladateľom skautingu v Brezne. Dušan Gajdošík tiež vyzdvihol spoločenský život na fare – divadelné predstavenia, hral sa volejbal, pimpong… Pani Katarína Vránska z Lopeja si zaspomínala na spevokoly, ktoré sa schádzali v evanjelickom kostole. Považuje to za škodu, že v súčasnosti táto možnosť zanikla a v iných kostoloch je povolená. Betka Prepletaná prečítala prítomným úryvok z Puknutého kaleidoskopu – príchod Mateja Taslera do Brezna. Manžel Jozef Prepletaný obrátil pozornosť na divadelné hry, ktoré napísal. V Brezne boli buď ním samotným, alebo Nikou Zibrínovou režijne naštudované a predstavené – Ďumbier a Hoľa (1942), Morské oko (1943), Nákaza (1947), Lúč Omega (1947). V diskusii si zaspomínali aj Elena Fašková, Štefan Giertl, Mária Macuľová. Dalibor Ľupták pripravil video projekciu – spomienku na Mateja Taslera, ktorú aj hudobne spestril melódiou s názvom „Málo sily“ tiež z jeho autorskej tvorby.
Poslankyňa Ms. zastupiteľstva Evka Skačanová v závere ocenila, že mala možnosť v kolektívnej, družnej atmosfére sa zoznámiť so životom a dielom Mateja Taslera. V dnešnom uponáhľanom svete je takýchto tvorivých stretnutí pomenej a dostáva sa nám aj málo vlastnej, srdcu blízkej, kvalitnej kultúry.
V závere predseda Klubu MR – Maroško, vyzdvihol aj činnosť dôstojného pokračovateľa Mateja Taslera, jeho syna Ivana Taslera, ktorý sa v roku 2015, 14. marca dožil životného jubilea 80. rokov. Hlavne vo svojom penzijnom veku sa venuje aktívnej práci v Klube Maroško. Najmä v rokoch 2007 až 2009 sa osobne angažoval, ako projektant a stavebný dozor (bez finančných nárokov) na rekonštrukcii priestorov a inštalácii expozície „Literárne Brezno“. Podporil takto úsilie množstva ľudí z Brezna, zapálených za dobrú vec. Klub ho za tieto aktivity navrhol na ocenenie – Cena mesta Brezno. Poslanci Ms. Zastupiteľstva návrh odobrili.

Brezno 27. 12. 2015
Milan Kováčik
predseda Klubu MR Maroško

Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc.
https://plus.google.com/photos/110662279379832297561/album/6236580804190392609?authkey=CJD2mN2Iw56rkQE

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-01-07T12:36:56+00:007 januára 2016 |Banskobystrický kraj|
X