Matica navštívila Maticu…


//Matica navštívila Maticu…

Prešov, 3. 5. 2018

Dňa 3. 5. 2018 žiaci VI.A zo ZŠ Matice slovenskej v Prešove navštívili Dom Matice slovenskej v Prešove. Konečne navštívila „Matica Maticu“ nielen v Martine, ale aj v Prešove. Presnejšie Dom Matice slovenskej. Táto návšteva bola pokračovaním projektu – Putovanie po stopách Matice slovenskej. Bolo by smutné, keby sme nevedeli, aký vzácny názov nesie naša škola. Naše putovanie sme začali už v novembri 2017, keď sme navštívili Martin, Maticu slovenskú, Dom J. C. Hronského, Literárne múzeum a Národný cintorín v Martine. Pokračovali sme rôznymi literárnymi projektami o osobnostiach a dnes naše putovanie smerovalo do Domu Matice slovenskej v Prešove. Vrelo nás privítala milá pani riaditeľka Mgr. Slávka Jurková, ktorá nás zaujímavým spôsobom oboznámila s činnosťou Matice slovenskej, s publikáciami a s aktivitami. Pripravila si pre nás zaujímavý film, prezentáciu o Matici slovenskej a kvíz, kde sme si doplnili naše doterajšie vedomosti. Dozvedeli sme sa, že Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke za pestrý program, informácie a veríme, že naša vzájomná spolupráca nekončí a spolu podnikneme ešte mnohé zaujímavé putovania po našej krásnej kultúrno-literárnej histórii.

PaedDr. Alena Pekárová,
učiteľka SJ a HV na ZŠ Matice slovenskej v Prešove
Foto: Bc. Marko Gajdoš,
referent DMS Prešov

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/x-7.jpg” image_id=”27916″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0449.jpg” image_id=”27918″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

 

2018-05-15T09:39:11+00:0014 mája 2018 |Prešovský kraj|
X