Matica slovenská bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach pri vzdelávaní študentov


/, Košický kraj/Matica slovenská bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach pri vzdelávaní študentov

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach podpísali 7. mája predseda Matice slovenskej Marián Gešper a rektor univerzity profesor Stanislav Kmeť memorandum o spolupráci. Spoločne sa zamerajú na zlepšenie povedomia študentov o slovenských dejinách a významných osobnostiach.

„Národné dejiny sa netýkajú len študentov, ktorí študujú odbory histórie a príbuzných smerov. Nechceme obchádzať ani študentov technických vied. Verím, že aj oni by mali lepšie poznať slovenské národné dejiny a kultúru, veď množstvo národovcov boli úspešnými vedcami. To sa týka aj takých zvučných mien ako Aurela Stodolu, generála Milana Rastislava Štefánika či Štefana Baniča,“ vyjadril svoje presvedčenie o vzdelávaní mladej generácie predseda Matice slovenskej. Spolupráca bude mať konkrétne podoby – od literárnej súťaže pre študentov cez udeľovanie ocenenia pre najlepšiu diplomovku až po vystavovanie vzácnych matičných fondov a ďalšie spoločné aktivity.

Vďaka memorandu o spolupráci dostane tiež vedecká obec univerzity možnosť bližšie sa oboznámiť s aktivitami uznávaných vedcov z rôznych oblastí, ktorí sú združení pod značkou Matice slovenskej.

IÚ MS

 

Foto: Robert Klik

X