Matica slovenská mala na košickej detskej onkológii obrovský úspech

thumbnail

Košice, 15. 6. 2017

Predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD rozdával deťom rozprávkové knihy, ktoré osobne venoval spolu s poslancom NR SR doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc.

Dňa 15.6.2017 mali deti na onkológii v Detskej košickej nemocnici veľký sviatok. Po šiestich rokoch medzi nich opäť prišla Matica slovenská - zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej /MO MS / v Košiciach - Myslave. Keď sa to v Detskej fakultnej nemocnici /DFN/ dozvedeli pred dvomi mesiacmi, že táto matičná charitatívna akcia pre onkologické deti bude pokračovať, všetci vrátane sympatickej novej primárky na detskom onkologickom oddelení DFN v Košiciach MUDr. Natálie Galóovej, neskrývali veľkú radosť . A bude to pokračovať aj ďalšie roky, to im na záver za veľkého potlesku sľúbil zakladateľ tohto skvelého matičného charitatívneho podujatia. Spolu organizátorom tohto matičného charitatívneho podujatia bol predseda Matice slovenskej , mesto Košice a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktorého majiteľom je podpredseda MO MS Košice - Myslava PaedDr. Gejza Adam, PhD. Tento agilný matičiar prišiel na podujatie so svojim Orchestrom ľudových nástrojov zo svojho Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej č.1 v Košiciach. Po otvorení charitatívneho podujatia privítala všetkých hostí na čele s predsedom MS pani primárka detského onkologického oddelenia DFN v Košiciach MUDr. Natália Galóová. K hospitalizovaným deťom prehovoril zakladateľ a hlavný organizátor charitatívnej matičnej akcie - predseda MO MS Košice - Myslava František Mrva. Následne mal potom sólo Orchester ľudových nástrojov zo súkromného konzervatória na Požiarnickej 1. Deti aj s rodičmi ich vystúpenia ocenili potleskom.
Počas celého programu spestrovali program svojimi vystúpeniami fantastickí klauni z domácej DFN. No najväčšiu radosť deti neskrývali na úplný záver, keď im predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD, spolu so zakladateľom matičnej charitatívnej akcie F. Mrvom rozdávali krásne rozprávkové knihy , ktoré hospitalizovaným deťom venoval samotný predseda Matice slovenskej a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. A na úplný záver rozdal predseda Matice slovenskej veľké balíčky čokoládových dobrôt, ktoré im venoval riaditeľ obchodnej spoločnosti Metro Košice Ing. Peter Miklovič. Vážnosť podujatia bola o to dôležitejšia, že záštitu nad touto charitatívnou matičnou akciou prevzal samotný primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD,MPH

V Košiciach 15. júna 2017
predseda MO MS Košice – Myslava František Mrva

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)