Matica slovenská mala na košickej detskej onkológii obrovský úspech


//Matica slovenská mala na košickej detskej onkológii obrovský úspech

Košice

Deti na onkológii v Detskej košickej nemocnici mali veľký sviatok. Po šiestich rokoch medzi nich opäť prišla Matica slovenská -zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej /MO MS / v Košiciach -Myslave. Škoda tých predchádzajúcich rokov, lebo po odchode zakladateľa a hlavného organizátora z profesionálnych štruktúr MS, o túto charitatívnu matičnú akciu neprejavil nikto záujem. Keďsato vDetskej fakultnej nemocnici /DFN/ dozvedeli pred dvomi mesiacmi, že táto matičná charitatívna akcia pre onkologické deti bude pokračovať, všetci vrátane vedenia DFN a Onkologického oddelenia neskrívali veľkú radosť . A bude to pokračovať aj ďalšie roky, to im na záver za veľkého potlesku sľúbil zakladateľ tohto skvelého matičného charitatívneho podujatia.
Spolu organizátorom tohto matičného charitatívneho podujatia bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety detašované pracovisko Košice, ktorému “šéfuje” podpredseda MO MS Košice -Myslava PaedDr. Gejza Adam, PhD. Tento agilný matičiar prišiel na podujatie so svojim Orchestrom ľudových nástrojov zo svojho Súkromného dramaticko -hudobného konzervatória na Požiarnickej č.1 v Košiciach. Po otvorení charitatívneho podujatia zakladateľom a hlavným organizátorom -predsedom MO MS Košice -Myslava Františkom Mrvom vystúpil vynikajúci divadeľný súbor ochotníkov zo základnej školy /ZŠ/ Ruskov na čele s dlhoročnou vedúcou tohto súboru pani učiteľkou Mgr. Valériou Sinčákovou s hrou Wolfík a Lujzinka.Na záver ich čakal za ich fantastický divadeľný výkon od natešených detí veľký potlesk. Musíme priaznivcom MS pripomenúť, že tento súbor zo ZŠ Ruskov viackrát zvíťazil na krajskom matičnom festivale Divadelné Košice Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana a tohto roku postúpil z krajského kola amatérskych divadiel do celoslovenského loa v Šali. K tomuto úspechu im zo srdca blahoželáme.
Potom nastúpil spomínaný Orchester ľudových nástrojov zo súkromného gymnázia Dr. Gejzu Adama, PhD. Na ich koncert sa prišli pozrieť takmer všetky sestry z oddelenia. A potlesk pre orchester na záver bol nevídaný.Počas celého programu spestrovali program svojimi vystúpeniami fantastickí klauni z domácej DFN. Na záver poprosili klauni šéfa tohoto nádherného profesionálneho umeleckého telesa za ich nevšedný umelecký prejav , aby sa PaedDr.Gejza Adam, PhD s nimi na pamiatku odfotil. Samozrejme , že im vyšiel tento skvelý manažér ,pedagóg, hudobný virtuóz, ktorý ovláda perfektne hrať na takmer všetky hudobné nástroje a hlavne veľký matičiar v ústrety.
No najväčšiu radosť deti neskrývali na úplný záver, keď im F.Mrva rozdával rozprávkové knihy, ktoré nakúpil zo svojich finančných prostriedkov vo Vydavateľstve MS v Martine a veľké balíčky čokoládových dobrôt, ktoré im venoval riaditeľ obchodnej spoločnosti Metro Košice Ing. Peter Miklovič. Vážnosť podujatia bola o to dôležitejšia, že záštitu nad touto charitatívnou matičnou akciou prevzal samotný primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD,MPH.

článok neprešiel jazykovou úpravou

predseda MO MS Košice -Myslava
Ing. František MRVA

Fotogaléria spolu s textom (pdf)

 

2016-06-05T17:49:30+00:005 júna 2016 |Košický kraj|
X