Matica slovenská ocenila košického primátora

//Matica slovenská ocenila košického primátora

Matica slovenská ocenila košického primátora

2017-11-20T16:20:37+00:00

Na základe návrhu matičiarov z Košíc ocenilo vedenie Matice slovenskej primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho,PhD,MPH   Zlatou medailou predsedu Matice slovenskej.
Toto významné matičné ocenenie mu bolo udelené  za neoceniteľnú pomoc matičným aktivitám v Košiciach pri uskutočňovaní krajských matičných festivalov slovenských rozprávok a povestí, slovenskej ľudovej piesne, ale aj festivalov rómskej piesne a  amatérskeho divadla základných škôl  – žiakov  nielen z mesta Košice, ale aj  z celého Košického a Prešovského kraja. Významné ocenenie za predsedu Matice slovenskej slávnostne odovzdal tento pondelok na Magistráte mesta Košice  predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach – Myslave  Ing. František Mrva.

Košiciach 20. novembra 2017
predseda MO MS Košice – Myslava F.Mrva

 

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok spolu s fotografiami (pdf)

X