Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi


/, Košický kraj/Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi

Predstavitelia Matice slovenskej a široká verejnosť si 22. marca pripomenuli 80. výročie vyvrcholenia udalostí Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským letectvom. Podujatie zorganizovali Matica slovenská a mesto Spišská Nová Ves za aktívnej účasti vrcholovej delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Matica týmto nadviazala na svoje podujatia venované slovenským obrancom z roku 1938 až 1939, ktoré organizovala v posledných rokoch nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Michalovciach, Pavlovciach nad Uhom, Sliepkovciach, Vranove nad Topľou a inde. Často ako jediná si so samosprávami pripomenula tento významný odkaz slovenských dejín, čím aj nahrádzala úlohu štátnych orgánov.

Prvá časť programu sa odohrávala v koncertnej sieni Reduty v centre Spišskej Novej Vsi, kde zavítali aj viacerí vzácni hostia, ako napríklad 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie I. Samoškin, primátor mesta Spišskej Novej Vsi P. Bečarik, predseda SZPB P. Sečkár, brigádny generál Ozbrojených síl SR V. Kubáň a mnoho ďalších významných osobností z oblasti samosprávy, štátnej správy, školstva či kultúry. Delegáciu MS viedol predseda MS Marián Gešper spoločne s podpredsedami MS M. Hanuskom a M. Nemcom.

Po štátnej hymne SR so slávnostným príhovorom vystúpil riaditeľ Domu MS Spišská Nová Ves R. Zacher, ktorý vo svojom prejave apeloval predovšetkým na mladú generáciu, aby nezabúdala najmä na odkaz našich predkov a vždy si tak pripomínala tieto významné udalosti a osobnosti. Zdôraznil, že Matica slovenská vždy podporovala a aj naďalej bude podporovať politiku moderného patriotizmu, ktorý by sa mal stať hodnotou, ktorú budeme vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám, na ktorých stojí budúcnosť našej drahej Slovenskej republiky.

Po príhovore nasledovala dramatická scénka v podaní Divadelného odboru MS a Mladej Matice s názvom „Hrdinovia Malej vojny“ pod vedením Martina Hajníka, Petra Schvantnera a Petra Vrlíka.

Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné uvedenie novej monografie do života od vedeckého tajomníka MS P. Mičianika s názvom Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939. Diskusiu o monografii spoločne s vedeckým tajomníkom viedol riaditeľ Spišskej knižnice J. Lapšanský. Po pútavej odbornej prednáške a výklade nasledoval krst monografie. Prvú časť podujatia ukončila hymnická pieseň MS Kto za pravdu horí.

Popoludňajší program pokračoval pietnou spomienkou na obete bombardovania mesta v parku pri Evanjelickom kostole, kde sa prítomným prihovorili primátor mesta a predseda MS.

Predseda MS zdôraznil, že v Malej vojne bojovali bok po boku slovenskí vojaci a dobrovoľníci rôznych, aj protichodných politických presvedčení, no spájalo ich odhodlanie zastaviť horthyovského maďarského agresora. Rovnako povedal, že Slovensko sa v sťažených podmienkach formovania svojej armády s odvahou postavilo na rozhodný odpor, a to na rozdiel od česko-slovenskej politickej reprezentácie v Prahe, ktorá v roku 1938 podľahla nátlaku Mníchovskej konferencie a vydala vlastné pohraničie bez boja nepriateľovi. Smutnou skutočnosťou je, že niektorí slovenskí hrdinovia Malej vojny sú neznámi a prvé pamätníky a tabule im boli odhalené až takmer 80 rokov od skončenia tohto ozbrojeného konfliktu. Pred našou generáciou stojí veľká výzva uchovať odkaz na slovenských obrancov, ktorí neváhali obetovať svoje mladé životy za Slovensko, a dať ich ako príklad mládeži i celej verejnosti. Veď mnohí z padlých Slovákov nemali ani 25 rokov. Nezabudnime na Mikuláša Klanicu, Štefana Butku, Jána Svetlíka, Štefana Devana, Cyrila Daxnera a mnohých ďalších.

Slávnostným kladením vencov pri pamätníku hrdinov Malej vojny a následne pri pamätníku gen. Jána Nálepku in memoriam, ktorý aktívne bojoval vtedy ako podporučík, sa tak vzdal hold všetkým tým, ktorí položili životy za obranu svojej drahej vlasti. Čestnú stráž držali symbolicky členovia Mladej Matice a slovenskí študenti zapojení do podujatia.

Na záver treba vyzdvihnúť samotnú účasť verejnosti na tomto podujatí – odhadom prišlo vyše 400 ľudí. 80. výročie tragických udalostí bombardovania Spišskej Novej Vsi podporili svojou účasťou aj mnohí študenti takmer zo všetkých stredných škôl na území mesta. Okrem regionálnych médií, TV Reduta, Východoslovenskej televízie či TV Matica priniesol reportáž z podujatia aj RTVS – pozrieť si ju môžete v archíve hlavného večerného spravodajstva z dňa 22. 3. 2019.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

Reportáž od TV Reduta Spišská Nová Ves: https://www.snv.sk//data_import/tvrVysielanie/190325/190325-1.mp4

X