Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny v Michalovciach


/, Košický kraj/Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny v Michalovciach

Predstavitelia Matice slovenskej a široká verejnosť si 29. marca v Michalovciach pripomenuli 80. výročie vyvrcholenia tragických udalostí agresie horthyovského Maďarska voči Slovensku a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1938 – 1939 známej pod názvom MALÁ VOJNA. Matica týmto nadviazala na svoje podujatia venované slovenským obrancom z roku 1938 až 1939, ktoré organizovala v posledných rokoch nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Michalovciach, Pavlovciach nad Uhom, Sliepkovciach, Vranove nad Topľou a inde.

Prvá časť programu sa odohrávala v Konferenčnej sále Zlatý Býk. Po štátnej hymne SR vystúpil so slávnostným príhovorom predseda MS Marián Gešper. Predseda MS zdôraznil, že v Malej vojne bojovali bok po boku slovenskí vojaci a dobrovoľníci rôznych, aj protichodných politických presvedčení, no spájalo ich odhodlanie zastaviť horthyovského maďarského agresora. Rovnako povedal, že Slovensko sa v sťažených podmienkach formovania svojej armády s odvahou postavilo na rozhodný odpor, a to na rozdiel od česko-slovenskej politickej reprezentácie v Prahe, ktorá v roku 1938 podľahla nátlaku Mníchovskej konferencie a vydala vlastné pohraničie bez boja nepriateľovi. Smutnou skutočnosťou je, že niektorí slovenskí hrdinovia Malej vojny sú neznámi a prvé pamätníky a tabule im boli odhalené až takmer 80 rokov od skončenia tohto ozbrojeného konfliktu. Pred našou generáciou stojí veľká výzva uchovať odkaz na slovenských obrancov, ktorí neváhali obetovať svoje mladé životy za Slovensko, a dať ich ako príklad mládeži i celej verejnosti. Veď mnohí z padlých Slovákov nemali ani 25 rokov. Nezabudnime na Mikuláša Klanicu, Štefana Butku, Jána Svetlíka, Štefana Devana, Cyrila Daxnera a mnohých ďalších.

Po príhovore nasledovala dramatická scénka v podaní Divadelného odboru MS a členov Mladej Matice s názvom „Hrdinovia Malej vojny“. Scénka bola venovaná fragmentom zo života mladých slovenských vojakov v michalovských kasárňach počas útoku horthyovského Maďarska na východné Slovensko. Súčasťou podujatia bola aj prednáška vedeckého tajomníka MS Pavla Mičianika.

Následne sa program presunul do miestneho parku, kde nasledovala rekonštrukcia bojových sekvencií počas Malej vojny v podaní mladých matičiarov a Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka so zapojením slovenských študentov. Podujatia sa zúčastnili žiaci michalovských základných škôl za bohatej účasti divákov z Michaloviec a okolia.

Text a foto: RNDr. Ján Seman

X