Matica slovenská si pripomenula bitku o Kysak


//Matica slovenská si pripomenula bitku o Kysak

V peknom prostredí obce Kysak sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti storočnice od smrti M. R. Štefánika a 100. výročia bitky česko-slovenských vojsk o Kysak dňa 2. 6. 2019.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Matica slovenská, obce Drienov, Kysak, Ličartovce a Obišovce, OZ Rákociho cesta i MO MS v Ličartovciach.

Podujatie sa začalo evanjelickými službami Božími v Kysaku, kde p. farár Mgr. J. Petro privítal hostí a v kázni hovoril o charaktere nášho národa, obetiach, ktoré pre národ vykonali naši predkovia, i o udržaní našej identity. Po službách v ev. kostole sa všetci prítomní presunuli na miestny cintorín, kde je umiestnená mohyla na pamiatku padlých česko-slovenských vojakov. Za sprievodu smútočných piesní v podaní Orchestra východňarov z Nižného Hrabovca vykonali pietny akt a položili venček predseda MS M. Gešper s riaditeľkou DMS Prešov Mgr. S. Jurkovou a predsedom KR MS D. Pribulom. Kvety k pamätníku položili aj starostovia zúčastnených obcí, členovia Výboru MO MS Ličartovce.

V kultúrnom programe, ktorý sa konal v kultúrnom dome v Kysaku, sa v úvode postupne prihovorili všetci organizátori podujatia. Predseda MS zdôraznil význam takýchto nielen celoslovenských, ale aj regionálnych historických udalostí viažucich sa k 100. výročiu začleňovania Slovenska do Česko-Slovenského štátu. Starostovia obcí prítomným priblížili dôležité medzníky v živote ich obcí a ich tohtoročné výročia. Ako posledný sa prihovoril aj p. M. Sárossy, ktorý sa podieľa na opravách Obišovského hradu, kde sme kvôli zlému počasiu v tento deň nemohli podujatie uskutočniť. Hovoril o skvelej spolupráci medzi spomínanými obcami, ktoré dlhodobo pomáhajú pri tejto obnove a poďakoval sa aj Matici slovenskej, ako aj DMS Prešov, MO MS Ličartovce, ktorí toto podujatie iniciovali a zaslúžili sa tak o zachovanie našej histórie. Po príhovore nasledoval podpis Memoranda hradných samospráv obcí Kysak, Drienov, Ličartovce a Obišovce, ktoré sa aj oficiálne rozhodli spečatiť dlhodobú pomoc pri obnove hradu Zámčiská.

Kultúrny program otvoril rímskokatolícky Zbor sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku, pokračoval FS Drienka z Drienova, FS Rozmarín z Ličartoviec, FS Fincičanky z Fintíc, FS Vrecenko z Kysaku, Matičný klub heligonkárov z Bardejova a Kysackí harmonikári z Kysaku. V programe účinkovali aj mladí matičiari z divadelného odboru, ktorí si pripravili divadelnú scénku venovanú 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika a 100. výročiu bitky československých légií o Kysak, ktorej autorom je M. Gešper.

V závere poďakovala riaditeľka DMS Prešov Mgr. S. Jurková za pomoc a spoluprácu starostom obcí i účinkujúcim, ktorým odovzdala Ďakovné listy za MS. Veľké poďakovanie za ústretovosť a prijatie v obci Kysak si zaslúžil aj starosta obce Ing. Ľ. Krajňák, ktorý nás prijal, pripravil podmienky v kultúrnom dome a taktiež poskytol priestory pre občerstvenie účinkujúcich. Poďakovanie aj kyticu si prevzala aj moderátorka podujatia p. Mária Szaboóvá z Obišoviec, ale najmä a v neposlednom rade duša celého podujatia p. Mária Murdziková, predsedníčka OBR MS, MO MS Ličartovce i členka DV MS, ktorá naozaj tomuto podujatiu dodáva to najdôležitejšie, srdce a úprimné zapálenie pre národ a našu krajinu, veľké ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podujatie.

S. Jurková

2019-06-13T12:33:57+00:0013 júna 2019 |Košický kraj|
X