Matica slovenská zastavila tlač Hitlerovej knihy Mein Kampf

thumbnail

Vedenie Matice slovenskej, predseda MS Marián Tkáč a správca MS Maroš Smolec, ktorí sú aj v orgánoch matičnej tlačiarne NEOGRAFIA, a. s., Martin, zrušili objednávku českého vydavateľstva na tlač 15 000 kusov knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf pre slovenský trh.
„Považujem to za správne rozhodnutie, aj keď nás to bude stáť stratu 25 000 €. Nepovažujem akúkoľvek propagáciu Adolfa Hitlera za agendu Matice slovenskej. Nech to vytlačia inde. My máme záujem o pravý opak, vydať a vytlačiť knihu o Slovákoch Spravodlivý medzi národmi,“ uviedol na margo predseda MS Marián Tkáč.

 

Informačné ústredie MS

V Martine 7. 4. 2016.