Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie


//Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie

Žarnovica, 23. 5. 2018

Pod takýmto názvom, počas šiestich rokov už po ôsmy krát, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školou na ul. F. Kráľa v Žarnovici, športové podujatie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.  Uskutočnilo sa 23. mája popoludní v areáli ZŠ a bolo to vlastne prvé podujatie v meste pri príležitosti tohtoročného sviatku MDD. Aj toto podujatie bolo zorganizované presne podľa základného plánu práce MO MS.
Podujatie sa začalo presne o 13.00 hod. spoločnou fotografiou prihlásených žiakov, ktorých bolo tentoraz až 99. I keď nakoniec ich súťažilo 97 je to nový rekord aktívnych súťažiacich. Na štartovnú čiaru trate dlhej 250 metrov, ktorá tentoraz bola aj z dôvodu dusného počasia pre všetkých rovnako dlhá, sa ako prví postavili prváci spoločne s troma žiakmi prípravného ročníka. No a spolu ich bolo 18, teda najväčší počet zo všetkých kategórií. Potom prváčky a postupne chlapci i dievčatá druhých, tretích i štvrtých tried. Opätovne všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď počas samotného behu bolo zrejmé kto aktívnejšie športuje, alebo „len“ skúšal ako to dopadne.

No a ktoré trojice boli tentoraz v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie?

Prípravný a 1. ročník:

– chlapci (18 súťažiacich): 1. Marcos Vuong (I.A), 2. Samuel Bakoš (I.B), David Zurian (I.A)

– dievčatá (9): 1. Nella Klikačová, 2. Sára Dzúrová, 3. Mellisa Mandy Marušková (všetky I.A)

  1. ročník:

– chlapci (13): 1. Peter Garaj, 2. Matúš Bobaľ  3. Vratko Repiský (všetci II.A)

– dievčatá (17): 1. Karin Lučaníková, 2. Zara Dudová, 3. Daniela Adamcová (všetci II.C)

  1. ročník:

– chlapci (16): 1. Marek Bartfay (III.B), 2. Wiktor Nosal (III.C), 3. Marko Šturman (III.A)

– dievčatá (13): 1. Nela Suchánová (III.B), 2. Ema Debnárová (III.A), 3. Nina Šarköziová (III.C)

  1. ročník:

– chlapci (5): 1. Marek Suchý, 2. Adrián Karnek (obaja IV.C), 3. Jakub Kukučka (IV.B)

– dievčatá (6): 1 Sára Neuschlová (IV.C), 2.  Karin Krigovská, 3. Barbora Kašková (obe IV.A).

Tieto trojice boli odmenené medailami a pexesom. Všetci súťažiaci dostali po behu nápoj a sladkosť, aby dodržali pitný režim i doplnili si vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Bc. Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy.

Počas celej súťaže vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky , vychovávateľky i niekoľko rodičov.

Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Darine Nikodémovej (predsedníčke DV MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Jane Búryovej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Tatiane Píšovej, Mgr. Márii Maruniakovej, Mgr. Adele Taligovej  a Mgr. Gabriele Suchej, asistentke Mgr. Zuzane Hanulovej i vychovávateľkám ŠKD Kataríne Šavoltovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej a Erike Gulašovej (všetky štyri sú členky MO MS). Pri občerstvení pomáhali, za čom im patrí vďaka, žiačky Karin Melišová, Ema Repiská (obe V.A) a Lucia Garajová (V.B)

MO MS Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom Maticu slovenskú. O tom, že bolo úspešné, niet pochýb. A neustále rastúci počet súťažiacich je dôkazom, že je oň záujem.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO

Prváci na štartovnej čiare

Prváci na štartovnej čiare

N. Klikačová, víťazka kategórie prváčok

N. Klikačová, víťazka kategórie prváčok

 P. Garaj, víťaz kategórie druhákov

P. Garaj, víťaz kategórie druhákov

Najúspešnejší súťažiaci

Najúspešnejší súťažiaci

2018-05-25T09:31:37+00:0025 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X