Matice a inštitúcie slovanských národov sa na kongrese v Martine vyslovili za užšiu spoluprácu


/, Žilinský kraj/Matice a inštitúcie slovanských národov sa na kongrese v Martine vyslovili za užšiu spoluprácu

Matice a inštitúcie slovanských národov sa dnes 6. júna zhodli na zintenzívnení spolupráce a dialógu v duchu matičných, kresťanských a tradičných hodnôt. Uviedli to ich predstavitelia v záveroch 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov v Matici slovenskej v Martine.

„Matica slovenská s ostatnými maticami podobným spôsobom rozvíja kultúru a vedu a približne rovnako sme vplývali aj na štátnosť vo vlastných krajinách. Preto chceme vytvoriť stály informačný orgán, aby sme sa vzájomne informovali o aktuálnych vedeckých a kultúrnych aktivitách. Výsledkom kongresu bude aj publikácia s príspevkami,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Najmä mladí vedeckí pracovníci zo zúčastnených matíc a inštitúcií budú mať možnosť bádania na pôde matičných vedeckých pracovísk, predovšetkým Archívu MS.

Cenný dar ustanovizni odovzdal riaditeľ Fondu História vlasti Konstantin Mogilevskij vo forme kópií historických dokumentov o oslobodzovaní územia Slovenska od nacizmu z vojenských archívov Ministerstva obrany Ruskej federácie. Na kongrese vystúpili aj krajania z Matice slovenskej v Srbsku, Matice slovenskej na Zakarpatsku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Tí upozornili najmä na silnejúci trend asimilácie slovenských komunít v zahraničí.

Novinkou oproti predchádzajúcim kongresom bolo pozvanie ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré sa zaoberajú slovanskou vedou a kultúrou. Svoju činnosť predstavili odborníci z Bulharskej akadémie vied, Ruskej akadémie vied či Permskej univerzity. Zahraničné delegácie zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, Ruska a Rumunska privítal na slávnostnom otvorení kongresu v Turčianskej galérii aj honorárny konzul Srbskej republiky na Slovensku Mojmír Vrlík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť a ďalší hostia. Za Mesto Martin sa prihovorila prednostka Katarína Tomášová.

IÚ MS

X