Matičiari hodnotili uplynulý rok


//Matičiari hodnotili uplynulý rok

Rimavská Sobota, 14. 3. 2018

Dňa 14. marca 2018 sa uskutočnila členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote s peknou účasťou matičiarov v Dome Matice slovenskej. Na úvod odznela báseň „Vlasť moja rodná“ a potom sa ujal slova člen výboru, ktorý schôdzu viedol. V programe odznela správa o činnosti a aktivitách v roku 2017 a prijatý bol plán na rok 2018. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2018. Predseda dozorného výboru konštatoval, že činnosť v roku 2017 bola vykonávaná v súlade so Stanovami Miestneho odboru MS. Na schôdzi sme si pripomenuli výročia národovcov Pavla Dobšinského, Pavla Jozefiho a Ivana Kraska. S pekným príhovorom vystúpila členka výboru so spomienkou na 165. výročie narodenia a 70. výročie smrti Jozefa Škultétyho – doživotného správcu Matice slovenskej.
V diskusii odzneli príspevky, ktoré zaujali a boli vypočuté mimoriadne pozorne. Diskutujúci sa kriticky vyjadrovali k problémom nášho okresu, k nezamestnanosti, školstvu a odchodu mladých ľudí za prácou do zahraničia. Naším plánom do budúcnosti je častejšie sa stretávať v Aleji dejateľov s mladou generáciou pri výročiach významných buditeľov Gemera-Malohontu, ktorým je venovaný panteón búst. Môžu nám ho závidieť veľké mestá na Slovensku a sme naň patrične hrdí.
Členská schôdza bola zakončená hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ a nasledovala družná beseda o hľadaní riešenia pre občanov.

Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

2018-03-28T15:56:18+00:0028 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X