MATIČIARI NA DŇOCH MESTA

thumbnail

V dňoch 7. – 8. septembra 2018 sa už po piaty raz uskutočnili Dni mesta Žarnovica. Pri tejto príležitosti si návštevníci počas oboch dní mohli vyraziť, alebo dobrovoľníkmi z Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica Rolandom Hanusom a Rudolfom Hulom dať vyraziť Žarnovický dukát. Práve pri mieste jeho razenia, prakticky v centre podujatia, bol stánok Miestneho odboru MS označený aj novým logotypom MS s ornamentmi. V ňom členky speváckej skupiny Prameň (všetky členky MO MS) i osobne predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, počas oboch dní ponúkali bohaté občerstvenie a spevom vypĺňali technické prestávky v programe. Prameňáčky, pod vedením Irmy Dankovej (členka výboru MO MS) a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej v piatok i sobotu popoludní vystúpili s programom na tzv. polkruhovom pódiu. V sobotu k stánku žarnovických matičiarov pribudol aj knižničný stánok MS. Ten zabezpečovali pracovníci DMS Banská Bystrica a v dopoludňajších hodinách bol osobne nápomocný aj prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Ponuka občerstvenia

Ponuka občerstvenia

Prameňáčky počas vystúpenia
Prameňáčky počas vystúpenia
 Matičiari pred svojimi stánkami
Matičiari pred svojimi stánkami