MATIČIARI NA DŇOCH MESTA

thumbnail

Žarnovica, 8. - 9. 9. 2017

V dňoch 8.-9. septembra sa už po štvrtýkrát uskutočnili Dni mesta Žarnovica. Celé podujatie sa nieslo v duchu 685. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici. Pri tejto príležitosti si návštevníci počas oboch dní mohli vyraziť, alebo dobrovoľníkmi z Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica Rolandom Hanusom a Ing. Jurajom Benčatom dať vyraziť, pamätnú mincu.
V sobotu popoludní sa tradične predstavili členky speváckej skupiny Prameň (všetky sú členky MO MS) pod vedením Irmy Dankovej (členka výboru MO MS) za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. V úvode ich vyše polhodinového pásma vystúpili žiaci I. stupňa ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa z Folklórneho súboru Žarnovček, ktorý vedie členka výboru MO MS Žarnovica Mgr. Melánia Ceizelová. No a Premeňáčky svojimi piesňami i sprievodným hovoreným slovom jej vedúcej, spríjemňovali chvíle prítomných aj druhým, taktiež asi polhodinovým vystúpením.
Aj tentoraz sa teda prezentovali, a na úspešnom priebehu Dní mesta Žarnovica mali opäť zásluhu, aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

 


R. Hanus (vľavo) a Ing. J. Benčat v úlohe razičov mincí