Matičiari na spomienkovej akcii vo Vyšnej Olšave  


//Matičiari na spomienkovej akcii vo Vyšnej Olšave  

Vyšná Olšava, 21. 1. 2018    

Obecný úrad Vyšná Olšava okres Stropkov, protifašistický bojovníci (ZO SZPB Vyšná Olšava), Klub Českého pohraničia, matičiari z MO MS Hencovce a občania obce sa v nedeľu, 21. 1. 2018  o 11.30, stretli pri pamätnej tabuli pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Červenou armádou.
Sprievod priviedol otec duchovný Vansáč po ukončení služby božej. Po zaznení štátnej hymny, položení venca k pamätnej tabuli osloboditeľom obce, prítomných privítal starosta obce Juraj Kasarda a to podpredsedu Oblastného výboru SZPB Svidník Ing. Uhríka, tajomníka Obl. výboru SZPB Vranov nad Topľou p. Čumu, predsedov ZO SZPB Svidník, Stropkov, Giraltovce, Petrovce okres Vranov, historika Bohmera, predsedu VZDOR – Strana práce Ing. Martina Zeleňaka, vedúceho OP MS p. Kaščáka, predsedníčku MO MS Vyšná Olšava p. Škurlovú, predsedu  Únie žien Andreu Kasardovú. Kladenie vencov, čestnú stráž zabezpečili matičiari z MO MS Hencovce pod vedením Mgr. Miroslava Gešpera oblečení v dobových uniformách. Za prítomnosti asi 100 účastníkov spomienky, otec duchovný odslúžil panachýdu za padlých v druhej svetovej vojne.
Spoločná báseň žiačok ZŠ Timey Martinčekovej a Elenky Bartkovičovej s témou utrpenia počas vojny dojala prítomných. Ing. Uhrík vo svojom vystúpení popísal priebeh oslobodenia obce, predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho Vyšná Olšava, Mgr. Kasarda zoznámil prítomných s charakterom vojny, ktorá vždy postihuje nevinných, spôsobuje veľa tragédií, stále platí, že vojna je pokračovanie ekonomiky násilnými prostriedkami a je v záujme najbohatších.
Predseda VZDOR – Strana práce Ing. Zeleňak poukázal na zlu ekonomickú situáciu najmä pre mladých, katastrofálnu morálku spoločnosti, korupciu, kriminalitu, vyľudňovanie najmä nášho kraja.
Spomienková akcia pokračovala kultúrnym programom. Úvodné pesničky sestier Lívie a Tamarky Maťašových pod vedením ich otca, v sprievode harmonikára, zožali úspech, čo potvrdil dlhotrvajúci potlesk. Najšťastnejšia bola ich babka p. Ferencová, členka SZPB.
Zaujal akt povyšovania matičiarov v dobových uniformách, dramatické pásmo matičiarov vo forme ukážky  prebiehajúcich bojov z posledných dní partizánskeho Zväzku Čapajev – koniec novembra 1944 pred prechodom frontu medzi Borovom a Haburou. Tri pásma, sústredenie zväzku nad Závadou, presun na Kamianu pri Borove, samotné prelomenie frontu vyvolalo zmiešané pocity. Radosť z úspechu, smútok za  500 padlými partizánmi aj civilmi, medzi ktorými našiel svoju smrť aj náčelník štábu zväzku a poverený velením nadporučík Kukorelli.
Vojna priniesla veľké obete v jej priebehu, v posledných dňoch, dokonca po jej ukončení. Munícia aj  po ukončení vojny zabíjala, výbuch granátu usmrtil dvoch chlapcov, jedného zranil v obci Bžany v šesťdesiatich rokoch.
Protifašistický bojovníci ocenili pamätníkov 2. svetovej vojny, Obecný úrad, Základnú školu, FS Olšavan a členov MO MS Hencovce. Veľmi si vážime dobrú spoluprácu z Farským úradom vo Vyšnej Olšave na čele s otcom duchovným Vansáčom, Cirkevným speváckym zborom a matičiarmi z Hencoviec. Počas spomienky mimo vlajkovej výzdoby, vynímali sa cirkevné zástavy z krížom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Nikdy nechceme  žiadnu vojnu. NECH ŽIJE SVETOVÝ TRVALÝ MIER.

Mgr. Peter Kasarda,
predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho

Upravila: Mgr. Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

2018-01-25T08:26:04+00:0025 januára 2018 |Prešovský kraj|
X