Matičiari oceňovali najaktívnejších členov


//Matičiari oceňovali najaktívnejších členov

Slávnostné zasadnutie MO pri príležitosti okrúhleho jubilea


V  stredu 15. mája sa v panoramatickom kine uskutočnilo slávnostné zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom. Zasadnutie sa konalo pri príležitosti 70. výročia založenia miestneho odboru. Zúčastnilo sa na ňom 126 členov vrátane niekoľkých významných hostí. Konferenciérkou podujatia bola pani Elena Valenteje, dlhoročná pracovníčka referátu kultúry Mestského úradu v Partizánskom, v súčasnosti starostka obce Radobica. Pozvanie prijali Lic. mgr. Viliam Komora, pracovník Strediska národnostných vzťahov MS, docent Pavol Parenička, pracovník Slovenského literárneho ústavu MS a docent kulturológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, Žofia Hrančová, predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, primátor Partizánskeho a dlhoročný člen i podporovateľ MS Jozef Božik, riaditelia základných škôl a spoločenských organizácií.
Po troch národných piesňach, ktorými rozozvučali sálu členovia súboru Jeseň, všetkých prítomných privítala Elena Valenteje a potom vyzvala primátora mesta Jozefa Božika, aby predniesol slávnostný príhovor. Po ňom nasledovalo oceňovanie najaktívnejších členov. Cenu predsedu Matice slovenskej dostal doc. Jozef Božik za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a podporu činnosti MO MS v Partizánskom, JUDr. Marián Grman za napĺňanie programu MS, ako aj za dopisovateľskú činnosť. Pamätný list predsedu MS in memoriam dostali Valent Mazán za celoživotnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri zachovávaní tradícií a odkazu našich predkov a Pavel Vanko za celoživotnú angažovanú činnosť pri napĺňaní programu MS. Za zosnulých členov prevzali ocenenia ich synovia. Pamätný list Krajskej rady MS obdržala Mária Kováčová, František Ďurček, Mária Gašparíková a Mária Dominová. Ďakovný list Miestneho odboru MS v Partizánskom bol udelený Júliusovi Ligockému. Samotný Miestny odbor MS v Partizánskom pod vedením Evy Nahálkovej bol ocenený Striebornou cenou Matice slovenskej, čo je významná pocta nášmu odboru za jeho aktivitu a prínos pri upevňovaní slovenského vlastenectva.
Z príhovoru predsedníčky MO Evy Nahálkovej, ktorý nasledoval po odovzdávaní ocenení,  vyberáme: „Miestny odbor MS v Partizánskom bol založený 15. mája 1949 na území vtedy len desaťročného mladého mestečka. Do svojich radov sa odbor snažil získavať čo najviac mladých ľudí, čo sa im aj darilo. Nenadarmo malo Partizánske dlhé roky prívlastok „mesto mladých“. V súčasnosti členská základňa prirodzene starne a mladí ľudia, bohužiaľ nemajú záujem organizovať sa v matičnom hnutí. Neúnavní členovia vtedajšieho vedenia MO MS, ako bol Pavol Vanko, Eva Ďungelová, bývalá dlhoročná predsedníčka pani Zuzulová, novinárka Božena Mistríková-Siráňová, Marián Grman, Valent Mazán, vedúci knižnice ZK ROH Anton Toma, kultúrno-osvetový pracovník Michal Škúci a ďalší, vyorávali hlbokú brázdu v matičnom hnutí. Učili sa za pochodu a snažili sa pre svojich členov pripravovať zaujímavé kultúrne, poznávacie historické a prírodovedné podujatia. Naše slávnostné stretnutie sa koná v roku, v ktorom si pripomíname nespočetné množstvo významných udalostí, ktoré ovplyvňujúcich i slovenský národ a jeho vývoj. Takým je 100 rokov od oživotvorenia Matice slovenskej, 170 rokov od narodenia Pavla Orságha Hviezdoslava – nášho veľkého spisovateľa a barda slovenskej literatúry. Bol významným činovníkom verejného života a od roku 1919 čestným predsedom Matice slovenskej. Od úmrtia Konštantína, byzantského filozofa a zakladateľa slovanského písomníctva uplynulo už 1 150 rokov. No pre Slovákov bol najvýznamnejším mužom novodobej histórie Milan Rastislav Štefánik, ktorého sté výročie smrti sme si pripomenuli len pred pár dňami. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú na našich akciách, či to sú výlety za kultúrou, históriou, poznaním, alebo za krásami našej krajiny. Nič ma nepoteší viac, ako keď si po návrate domov vypočujem, že ste boli spokojní a ako jednotlivci by ste sa na tie miesta asi nikdy nedostali. Naše výlety a akcie sa vždy spájali so sprievodcom Milošom Kapsiarom, ktorý nás oboznamoval s historiou a zaujímavosťami o takmer každej dedinke, mestečku, kostolíku, vodnom toku a podozvedali sme sa aj rôzne pikošky.“
Po slovách pani Nahálkovej nasledoval príhovor Viliama Komoru a po ňom prednáška docenta Pavla Pareničku na tému Sto rokov oživotvorenej Matice slovenskej, v ktorej sa venoval histórii i peripetiám v živote Matice slovenskej. V závere zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí, ktorú si zaspievali všetci prítomní. Pre ocenených matičiarov, hostí a členov výboru bolo vo vedľajšej reštaurácii pripravené pohostenie, kde v neformálnych rozhovoroch rozoberali i súčasnú politickú situáciu v našej krajine.

Ľubo Mazán

2019-05-28T09:58:14+00:0027 mája 2019 |Trenčiansky kraj|
X