Matičiari v Strážskom

thumbnail

Príjemný kultúrnospoločenský deň strávili matičiari v miestnom parku v Strážskom, za finančnej podpory Matice slovenskej. Na úvod vystúpil  Spevácky zbor Rozkvet. Krúžok poézie a prózy si pripravil literárne pásmo od našej rodáčky Pauly Sabolovej – Jelínkovej.  Ako hosť vystúpila s vlastnou tvorbou Magdaléna Milá z Humenného.  Krúžok paličkovanej čipky pripravil výstavu a záujemcovia si mohli vyskúšať na valci za odbornej pomoci  vedúcej krúžku Anny Gajdošovej   ako sa z tenučkých nití upaličkuje obrázok, alebo čipka. Nechýbal ani vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na vedomosti  o Matici slovenskej a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  Nezabudli sme ani na športové súťaže ako hod šípkami na terč,  hod krúžkami  na cieľ, hod granátom, hod tenisovou loptičkou do plechoviek. Po ukončení športových aktivít nám Radko Lipovský pripravil chutnú opekanú klobásku a popoludnie prebiehalo pri speve a dobrej zábave do večerných hodín. Organizačná vedúca SZ Rozkvet Jarmila Daubnerová a vedúca krúžku poézie a prózy Gabriela Grmolcová sa zhodli na tom, že sme prežili jeden pekný deň, ako jedna rodina, plného zážitkov, športového zápolenia aj sme si vyskúšali svoje vedomosti.  Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, želáme si, aby bol na svete zachovaný trvalý  mier .

Anna Zabloudilová

článok neprešiel jazykovou úpravou