Matičiari z Istebného na oslave 10. výročia založenia občianskeho združenia Femina

thumbnail

V regióne Orava pôsobia rôzne dobrovoľné skupiny a združenia,ktoré sa vo svojej činnosti zaoberajú kultúrou,zachovaním ľudových tradícií,divadlom,aj literatúrou slova a prednesu. Dostal som pozvanie od OZ Femina s ktorým už dlhšiu dobu spolupracujem. V priestore MsKS Dolný Kubín sa konala výročná členská schôdzu a významné jubileum 10.výročie založenia občianskeho združenia Femina.
Správa o činnosti ma zaujala z dôvodu spoluúčasti mojej osoby ako aj predstaviteľa Matice slovenskej a zástupcu pre región Orava. Z jednou nosných aktivít je Mierový pochod po stopách Spitzovcov. Chcel by som pre matičiarov bližšie predstaviť.
Tento mierový pochod je aktivita zameraná na židovskú otázku-holokaust,prenasledovanie Židov.
Tibor Spitz sa so svojou rodinou ako 15.ročný ukrýval v lokalite Srňacie. Jeho otec bol kantorom židovskej náboženskej obce. V oravskom regióne mal veľmi dôležitú funkciu-pochovával Židov z celej Oravy. Mali byť transportovaný až ako poslední no tušili čo ich čaká. Po vypuknutí SNP v roku 1944 sa ukryli v danej lokalite a prežili vo vykopanom bunkri dlhých hrôzostrašných mesiacov. Tibor po ukončení vyštudoval vysokú školu a stal sa odborníkom v sklárskom priemysle. Stal sa v tomto rezorte svetovou kapacitou. V roku 1968 emigroval do USA. V súčastnosti žije
v Kingstone v štáte New York. Ako uznávaný výtvarník stále tvorí neoimerialistické maľby-oleje a akryly ktoré vyjadrujú „obraz z hrôz ktoré zanechali jazvy na jeho duši“.Patrí medzi najúspešnejších Slovákov vo svete vedy a umenia. Tibora Spitza nazvali naše médiá aj ako „Slovák ktorý kraľoval americkému sklu.“Svoje výtvarné diela vystavuje okrem USA a Kanady aj u nás v Slovenskej národnej galérii 35 obrazov. V tomto roku získal od mesta Dolný Kubín čestné občianstvo mesta. Narodil sa v meste Dolný Kubín. Medzi veľmi hodnotné aktivity združenia Femina je práca v oblasti pre záchranu kultúrnych pamiatok regiónu a brigádnické aktivity a ich organizovanie. Preto z pohľadu ich činnosti ako matičiar podporujem a vysoko cením. Návrat do histórie v Srňacom je druhá nosná aktivita ukážka kultúry a zvykov minulosti,ľudových tradícií folklóru aj s podporou mesta Dolný Kubín a rád budem keď aj Matice slovenskej. Veľmi pozitívne som prijal aj stretnutie predstaviteľov mesta Dolný Kubín na 10-tom výročí tohto združenia. Prišli poďakovať OZ Femina a odovzdať uznania a ďakovné listy. Za mesto viceprimátor Jozef Šimek,za odbor školstva Michl Švento a za odbor sociálnych vecí a rodiny Jozef Gruchalák s manželkou Marínou. Poďakovanie za prípravy na kultúrnych podujatiach. Občianske združenie Femina si zaslúži aj našu pozornosť a poďakovanie.

Pavol Stuchlý
Predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

 

plagát z akcie

Návrat do histórie z programu

plagát z akcie

Tibor Spitz s Pavlom Stuchlým pri rozhovore

Tibor Spitz s Pavlom Stuchlým pri rozhovore