Matičiari z Rybníka v Terchovej

thumbnail

V dňoch 8. – 9. septembra 2018 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku už tradičný dvojdňový turisticko-spoznávací výlet do Terchovej, ktorá je pre turistov a cestovateľov jedinečná, pre básnika čarokrásna a pre maliara plná farieb...
Prvý deň patril turistike, matičiari sa vybrali od Bieleho potoka cez Jánošíkove diery až do Štefanovej. Tí zdatnejší zdolali Veľký Rozsutec, aj keď počasie im značne komplikovalo cestu. Niektorí účastníci sa vybrali lanovkou na vrch Chleb. Večer sa všetci účastníci zájazdu zišli na chate vo Vyhnanej, kde ich čakala večera a spoločné posedenie. Slnečná nedeľa priala návšteve Terchovej. Prehliadka Kostola sv. Cyrila a Metoda, nádherného dreveného Betlehemu a návšteva Múzea Juraja Jánošíka bola zavŕšená nezabudnuteľným výhľadom z rozhľadne Terchovské srdce. Samozrejme, bolo zastavenie v terchovskej Haluškárni na výborné bryndzové halušky. Z Terchovej matičiari pokračovali do Starej Bystrice, kde sa nachádza jedinečný Slovenský orloj a tu si po odbíjaní celej hodiny na orloji vypočuli prednášku pracovníčky informačného strediska. Posledným bodom programu bol Budatínsky zámok. Krásne slnečné popoludnie prialo prechádzke v zámockom parku, ako inak si nedeľné popoludnie v takýto deň aj predstaviť...
Matičiari a ich priatelia prežili spolu ako jedna rodina krásne dva dni, domov sa rozchádzali spokojní a plní zážitkov. Už cestou späť spoločne uvažovali na tipoch na ďalšie výlety. Tým najbližším bude návšteva Martina, a to v sobotu 29. septembra 2018.

Výbor MO MS Rybník