Matičiari z Rybníka zdolali Kriváň

thumbnail

Kriváň, 18. 8. 2018

 Viac ako päťsto účastníkov národného výstupu na Kriváň sa stretlo v sobotu 18. augusta 2018 na 2 494 metrov vysokom štíte vo Vysokých Tatrách. Prvá písomná zmienka o výstupe je z roku 1772, keď evanjelický kazateľ Jonáš Andrej Cibersa vystúpil na jeho vrchol. Po tomto výstupe navštívil Kriváň aj anglický cestovateľ R. Townsonn. Dňa 24. septembra 1834 uskutočnili siedmi národovci pod vedením Gašpara Fejérpataky-Belopotockého prvý národnostný výstup, preto sa aj Kriváň považuje za symbol slovenského národa. Výstupy pokračovali aj počas prvej a druhej svetovej vojny. Prestávka nastala až po druhej svetovej vojne. V roku 1955 národný výbor mesta Vysoké Tatry zorganizoval prvý Národný výstup na Kriváň.
Tradíciu výstupov obnovila v roku 1968 Matica slovenská a nadväzuje na vychádzky národovcov, ktoré začal Ľudovít Štúr s Michalom Miloslavom Hodžom.
Národný výstup na Kriváň bol tento rok venovaný 100. výročiu vzniku ČSR, 50. výročiu obnoveného národného výstupu na Kriváň a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Za okres Levice sa na výstupe tento rok zúčastnili traja rybnickí matičiari – Milan Krištof, Roman Trňan a Štefan Chlebo. Naši úspešní vytrvalci sa už tešia na budúcoročný výstup a veria, že sa k nim pridajú aj ďalší nasledovníci.

Výbor MO MS Rybník