Matičiari zo Záhoria si zvolili svojich oblastných zástupcov a uctili si cyrilometodskú myšlienku


//Matičiari zo Záhoria si zvolili svojich oblastných zástupcov a uctili si cyrilometodskú myšlienku

Dňa 20. apríla 2018 sa v obci Kúty stretla mimoriadne Oblastná rada Matice slovenskej Horného Záhoria, aby si zvolila orgány, ktoré zastupujú matičiarov z okresov Skalica a Senica. Pred samotným zasadnutím Oblastnej rady MS sa matičiari stretli pred súsoším sv. Cyrila a Metoda v Kútoch, ktorého hlavným iniciátorom a realizátorom bol Miestny odbor Matice slovenskej v Kútoch a Prievidzi. Toto súsošie dnes oslavuje svoje 20. výročie, keď sa miestni matičiari zapojili do žrebovacej súťaže, ktorú v 90. rokoch organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi, a tak získali jedno z troch súsoší.

Zasadnutie Oblastnej rady otvoril jej predseda, ktorý zhodnotil v piatich bodoch pôsobenie Matice slovenskej na Záhorí. Poďakoval sa miestnym odborom za spoluprácu, vyzval ich k ešte bližšej koordinácii svojich aktivít s profesionálnym pracoviskom a Oblastnou radou MS či k oživovaniu miestnych odborov. Privítal, že Matica slovenská sa na Záhorí oživuje, rozbieha a rozrastá. Spomenul, že v najbližšom období sú reálne pripravené na obnovu ďalšie dva miestne odbory.

Po dlhej a prínosnej diskusii predseda Oblastnej rady predstavil kandidátov do orgánov Oblastnej rady MS, ktorých navrhli miestne odbory z nášho regiónu, a títo kandidáti boli aj zvolení. Predsedom Oblastnej rady MS Horného Záhoria sa stal Mgr. Pavol Mihál, podpredsedníčkou Marta Kubinová, tajomníkom Anton Hupka, pokladníčkou Anna Krištofíková. Staronový predseda sa poďakoval za dôveru a prisľúbil spoluprácu a pomoc všetkým miestnym odborom, ktoré prejavia o to záujem. Poďakoval sa všetkým za ich činnosť a celoživotný prínos pre Maticu slovenskú a Slovenskú republiku.

 

Mgr. Pavol Mihál

2018-05-03T14:48:50+00:003 mája 2018 |Trnavský kraj|
X