Matičná činnosť je nevyhnutná aj v Nitrianskom kraji


/, Nitriansky kraj/Matičná činnosť je nevyhnutná aj v Nitrianskom kraji

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa 18. 3. v Nitre stretol s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom. V spoločnom dialógu konkrétne riešili matičnú činnosť a možnosti spolupráce medzi samosprávou a ustanovizňou.

„Témou bolo najmä to, ako môžeme spoločne podporiť slovenské národné povedomie aj v Nitrianskom kraji. Zastúpenie matičiarov je tu tradične silné a ich aktivity majú veľmi pozitívnu odozvu u ľudí. Som rád, že pán predseda Belica si uvedomuje nevyhnutnosť matičnej činnosti v kraji a oceňuje, čo naši členovia robia pre kultúru, osvetu či vzdelávanie,“ uviedol po stretnutí Marián Gešper. V možnej spolupráci sa zamerali na podporu folklóru, zachovávanie národného dedičstva, ale aj memorandá so školami.

Hlavný predstaviteľ národnej kultúrno-vedeckej inštitúcii sa už v minulom roku stretol s viacerými predsedami samosprávnych krajov či primátorov miest, z ktorých väčšina pozitívne reagovala na matičnú činnosť vo svojich regiónoch a prejavila záujem o prehĺbenie spolupráce.

IÚ MS

mde

X