Matičná pochôdzka – majster Kostelníček v Košiciach


//Matičná pochôdzka – majster Kostelníček v Košiciach

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej v roku 2019 – po vynechanom ročníku 2018 – úspešne nadviazal na realizáciu podujatia

MATIČNÁ POCHôDZKA – MAJSTER KOSTELNÍČEK V KOŠICIACH.

Akcia sa aj v tomto roku stala sprievodným podujatím 25. ročníka osláv DEŇ MESTA KOŠICE 2019. Podujatie sa konalo za veľmi nevľúdneho počasia (to možno odradilo aj ďalších záujemcov). Začalo sa v nedeľu 5. 5. 2019 o 15. hod. v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea (skr. VSM) na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. V pamätnej knihe VSM pribudol zápis o podujatí s nalepenou pozvánkou a podpismi účastníkov.

Pod kupolou VSM Košice sa zišiel vyše tucet záujemcov, ktorí chceli poznať život a dielo nevšedného umelca – ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (vlastným menom Štefan Kostelničák). Maliar študoval a pôsobil viac rokov v Košiciach, kde aj r. 1949 zomrel. Za VSM ich privítala Mgr. Katarína Ščerbanovská. Zabezpečila techniku pre datavideoprojekciu a prítomní si mohli pozrieť medailón o osobnosti a tvorbe umelca, najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu. Medailón nafilmovala pred niekoľkými rokmi STV štúdio Košice. Riaditeľom košickej pobočky STV bol vtedy PhDr. Štefan Fejko, dlhoročný košický matičiar, ktorý tiež prišiel na podujatie. Po skončení medailónu členka Záujmového odboru regionalistiky MS, PhDr. Gabriela Čiasnohová predstavila z bohatej umelcovej tvorby dve vydania jeho Slovenskej ornamentiky z rokov 1927 a 1934. Stručne upozornila na doteraz známe dielo umelca. Vzhľadom na veľmi nepriaznivé počasie sa plánovaná pochôdzka mestom uskutočnila len čiastočne.

Podujatie organizovali Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej, Východoslovenské múzeum v Košiciach a SE múzeum HUMNO v Košiciach.

Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS

Foto: autor a G. Čiasnohová

 

 

V pamätnej knihe Východoslovenského múzea pribudol zápis o podujatí s podpismi účastníkov

V pamätnej knihe Východoslovenského múzea pribudol zápis o podujatí s podpismi účastníkov

Skúsená lektorka Dr. G. Čiasnohová komentuje jednotlivé ukážky

Skúsená lektorka Dr. G. Čiasnohová komentuje jednotlivé ukážky

Účastníci podujatia pred Východoslovenským múzeom

Účastníci podujatia pred Východoslovenským múzeom

2019-05-09T09:21:50+00:008 mája 2019 |Košický kraj|
X