MATIČNÉ A OBECNÉ SLÁVNOSTI V HENCOVCIACH


//MATIČNÉ A OBECNÉ SLÁVNOSTI V HENCOVCIACH

Hencovce, 4. 8. 2018

Prvú augustovú sobotu sa obec Hencovce, v okrese Vranov n/Topľou,  niesla v duchu kultúrno-spoločenského podujatia a v znamení ukážok ľudových tradícii spojených s prezentáciou matičných  speváckych a folklórnych súborov pôsobiacich vo Vranovskom regióne a so súťažou vo varení guľášu. Podujatie bolo celo okresnou prehliadkou matičných folklórnych súborov, pôsobiacich pri MO MS. Ako prvá vystúpila FS Konopianka zo Žalobína pod vedením Milana Stanovčáka s pásmom ,,Večar fasuľový“. V poradí druhá vystúpila SS Tovarňanka z Tovarného s hudobným doprovodom Štefana Holuba s piesňami z Horného Zemplína. S národnými piesňami pod taktovkou Petronely Lukičovej sa odprezentovala spevácka skupina Ružička z Vranova n/T. Ďalšou v poradí zaspievala spevácka skupina Brežinky z Cabova pod vedením Viery Hudákovej s pásmom ľudových piesni. Na záver vystúpila spevácka skupina Sačurovské. Vedúca kolektívu, Katarína Kulíkova, spríjemnila atmosféru ako ľudová rozprávačka. V rámci hostí vystúpil svojimi piesňami domáci folklórny súbor Hencovčan. Návštevníci mali možnosť sledovať okrem vystúpenia súborov aj samotnú prípravu tradičného pokrmu.

Osem družstiev sa z chuťou zapojilo do súťaže o najlepšieho guľáš majstra. Sily si zmerali družstvá KJD Tovarné, KJD Hencovce, Erdély, Dudášovci, „Trim še“, Farský úrad Hencovce, Hencovčan a MO MS Hencovce. Už počas varenia sa rozbehla zábava i spev, o ktorú sa postarali Vranovskí heligonkári. Všetci sme si zanôtili ľudové piesne. Svojou návštevou nás poctili i starostovia z okolitých obcí, členovia výrobu MS, člen prezídia MS, tajomník SZPB z Vranova nad Topľou.

Dokončený guľáš vyhodnotila odborná porota a starosta obce Hencovce Štefan Kovaľ v spolupráci s Miroslavom  Gešperom, vedúcim OP MS Vranov nad Topľou, venovali všetkým súťažiacim vecné ceny a diplomy. Na prvom mieste sa umiestnila KJD Hencovce, druhé miesto obhájila skupina „Trim še“ a tretie miesto patrilo KJD Tovarné. Vystupujúce FS boli ocenené Pamätnými listami predsedu MS. O občerstvenie bolo postarané na každom kroku, či už zo strany obce, alebo MO MS Hencovce. Všetci si mali možnosť pochutnať na pripravenom guľáši súťažnými tímami a občerstvení MO MS Hencovce.

Návštevníci z blízkeho i vzdialeného okolia, ktorí podujatie navštívili, na jednom mieste našli prepojenie kultúrneho a súťažného zážitku. Celá obec žila neopakovateľnou atmosférou. Nesmierne si vážime spoluprácu a podporu MO MS Hencovce s obcou Hencovce, KJD, Farským úradom, SZPB.  Poďakovanie  patrí  aj všetkým účastníkom, FS, ktorí neváhali v tento horúci deň prísť, prezentovať a svojou prítomnosťou a vystúpením podporiť celé podujatie.

Jana Gešperová

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2018-08-14T10:12:40+00:0014 augusta 2018 |Prešovský kraj|
X