Matičné dni Kurimy

thumbnail

Matičné dni Kurimy 17. – 18. 9. 2016

„Jurmak na Varošu aj Vitaj doma“
Kurima, Kurima, moja kolisečka
pozdravujem ja ce rodná dolinečka ...

Matičné dni Kurimy 2016 mali jedinečnú, neopakovateľnú atmosféru už od prestrihnutia pásky – otvorenia jarmoku. Krojovaný sprievod matičiarov prešiel celý jarmok a rozospieval jarmočníkov i návštevníkov Kurimy. Tohtoročnú slávnosť otvoril starosta obce Ján Bartoš, ktorý privítal rodákov, vzácnych hostí a predniesol slávnostný príhovor. Matičný pozdrav predniesol čestný predseda Krajskej rady Matice slovenskej v Prešove, PhDr. Ladislav Matisko.
Kultúrny program začal vystúpením FS Kurimjan a vystúpením speváckeho zboru z družobnej gminy Moszczenica (Poľsko). A bolo sa na čo pozerať aj čo počúvať. Spevácke skupiny, muzikanti aj sólisti rezkými i krásnymi clivými piesňami dokázali strhnúť nielen prítomných divákov, ale aj návštevníkov, ktorí pôvodne prišli iba na kulinárske špeciality, chutné domáce koláče, či medovinu. Neoľutoval nikto, kto prišiel na Jurmak na Varošu. Veľkých aj malých zaujali remeselníci, obdivovali kováčsku vyhňu kurimského kováča Jozefa Tvardzika, prácu šikovných rezbárov a ich výrobky. Divadlo Haliganda pripravilo pre deti kabaretné predstavenie Teatrum Mysticum.
Hlavným programom matičných osláv Kurimy bola premiéra divadelnej hry – Vitaj doma – na motívy románu Dolina dobrých ľudí. Dej románu autor, prof. Jozef Hvišč, kurimský rodák, stavia na príbehoch z Kurimy; zakladanie osady Taraš (časť Kurimy), vysťahovalectvo do Ameriky, 1. svetová vojna a jej vplyv na život miestnych obyvateľov. Divadelnú hru venoval autor Kurimčanom, lebo ochotnícke divadlo Miestneho odboru Matice slovenskej v Kurime dlhodobú tradíciu. Hoci kurimskí matičiari, divadelní ochotníci s režisérkou D. Lastivkovou nacvičili už veľa divadelných hier, prvýkrát nacvičovali hru od rodáka, prvýkrát o Kurime a prvýkrát s Folklórnou skupinou Kurimjan, zvládli to bravúrne. Vynikajúce výkony hercov, nádherné piesne spevákov Kurimjana, zvukové i svetelné efekty ocenilo nadšené obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom. Radosť i slzy dojatia na tvárach divákov potvrdili, že sa im to páčilo.
V závere večera zaznel potlesk, ktorý patril prof. Jozefovi Hviščovi. Jeho knihu – Za americkým snom - uviedli do života Ing. Ján Hvišč (brat autora), starosta obce Ján Bartoš a Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D., predseda Okresnej rady Matice slovenskej v Bardejove. Ján Bartoš v mene všetkých Kurimčanov poďakoval autorovi (prostredníctvom videozáznamu) za jeho knihy o Kurime, za divadelnú hru Vitaj doma a za jeho lásku k rodnej dedine.V neposlednom rade poďakovanie patrí Mgr. Marte Mihokovej , predsedníčke MO MS v Kurime za matičnú prácu, ktorá sa premietla do neuveriteľného diela, Matičných dni Kurimy 2016.
Bol to nádherný deň, bohatý na múdre slová, krásny spev a silné emócie.

Bc. Gabriela Kaščáková
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia