Matičné kolkyŽarnovica, 15. 5. 2018

Jedným z bodov základného plánu MO MS v Žarnovici bolo zorganizovať pre členov matičné kolky alebo matičný stolný tenis. Dňa 15. mája sa hrali matičné kolky. Do súťaže, ktorá sa konala na kolkárskej štvordráhe mestského športového areálu, v dobe od 16. do 18.30 hod., sa zapojilo až 29 členov. Tí súťažili na 40 hodov do plných v štyroch kategóriách.
V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažili štyri. Výkonom zvalených 160 kolkov zvíťazila Katarína Šavoltová. Druhá bola Alena Necpalová so 127 a tretia Renáta Štefanková so 125 kolmi.
V kategórii ženy 60-ročné a staršie súťažilo 11, z nich výkonom 175 kolkov zvíťazila Elena Debnárová pred Helenou Mesiarikovou so 168 a Annou Rybárovou so 146 zvalenými kolkami.
V kategórii muži 59-roční a mladší súťažili len dvaja. Zvíťazil Marián Sedliak s 212 kolkami, ktorý za MO MS hrával v nedávno skončenej mestskej kolkárskej ligy. Druhý bol Jozef Šavolt so 155 kolkami.
Najviac súťažiacich, a to 12, bolo v kategórii muži 60-roční a starší. Najúspešnejší boli práve tí, ktorí hrávali za MO MS mestskú kolkársku ligu. Výsledkom 215 kolkov jasne zvíťazil Ladislav Závalec. Druhý bol Jozef Piecka so 188 a tretí Ivan Kunský so 185 kolkami.Najlepšie trojice (resp. v jednej kategórii dvojica) boli ocenené športovými pohármi. Osobne ich odovzdávala predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, ktorá aj súťažila. Hlavným rozhodcom bol predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st., ktorý šampanským ocenil najstaršieho súťažiaceho. Bol ním 83-ročný Anton Vajteršic, ktorý výsledkom 158 kolkov skončil na peknom 5. mieste.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica. Vďaka za bezplatné poskytnutie štvordráhy patrí Kolkárskemu oddielu Žarnovica. Matičiarom, z ktorých viacerí hrali kolky po prvý raz, sa súťaž páčila a vyjadrili želanie, aby sa konala aj v budúcnosti. Niekoľkí prejavili záujem sa tomuto športu venovať aj pravidelne.

Ing. Jozef Piecka

foto: J. Piecka, R. Fúska

 

Ocenení súťažiaci (vzadu zľava) A. Necpalová, R. Štefanková, K. Šavoltová, A. Rybárová, E. Debnárová, J. Piecka, L. Závalec, H. Mesiariková, I. Kunský (vpredu zľava) M. Sedliak a J. Šavolt


Vajteršic s R. Fúskom

2018-05-18T09:36:57+00:0018 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X