Matičné majstrovstvá kraja v kolkoch


//Matičné majstrovstvá kraja v kolkoch

Znelkou Matice slovenskej, presne o 10.00 hod., v sobotu 18.mája, v kolkárni Mestského športového areálu v Žarnovici oficiálne začali Krajské majstrovstvá Banskobystrického kraja Matice slovenskej. Z poverenia KR ich zorganizoval Miestny odbor Žarnovica.
V úvode riaditeľ súťaže Ing. Jozef Piecka, člen KR a tajomník MO, zvlášť privítal hostí. Boli to:  I. podpredseda MS, člen KR a súčasne predseda MO Zvolenská Slatina Mgr. Marek Hanuska, členka KR a predsedníčka MO Detva Ing. Anna Smutná a členovia MO Fiľakovo Magda Bábelová, Jana Pastoráková a Peter Pastorák. Zástupkyňa primátora mesta Žarnovice Ing. Alena Kazimírová, ktorá je tiež členkou MO a taktiež následne súťažila, im odovzdala prezentačné materiály mesta a taktiež všetkých osobne privítala. Predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, ktorá sa následne starala o pohostenie, hosťom ešte odovzdala Pamätný list.
Potom už všetkých 22 účastníkov (z toho 17 domácich) mohlo postupne nastúpil na štvordráhu a bojovať o čo najlepší výsledok. Muži i ženy, v dvoch vekových kategóriách, súťažili na 60 hodov združených. Po takmer štyroch hodinách mohol hlavný rozhodca a súčasne predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st., vyhlásiť výsledky.
V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažilo sedem. Výsledkom 267 kolov suverénne zvíťazila Magdaléna Bábelová z Fiľaková. Druhá bola Adriána Thonhauserová s 236 a tretia Martina Thonhauserová (obe Žarnovica) s 213 kolmi.
V kategórie žien 60-ročných a starších súťažilo päť. Poradie : 1. Jana Pastoráková (Fiľakovo) 245, 2. Marta Pavlíková 170, 3. Anna Rybárová (obe Žarnovica) 163 kolov.
Mužov bolo prihlásených spolu 11, ale jeden sa ospravedlnil, tak v oboch vekových kategóriách súťažili po piati.
Z mužov 59-ročných a mladších jasne zvíťazil Maroš Thonhauser s 259 kolmi. Druhý bol Marián Sedliak s 218 a tretí Jaroslav Krnáč (všetci Žarnovica) so 194.
U mužov 60-ročných a starších bolo poradie: Ivan Kunský 219, 2. Ing. Jozef Piecka (obaja Žarnovica) 205, 3. Peter Pastorák (Fiľakovo) 204 kolov.
Týmto najúspešnejším trojiciam športové poháre odovzdala zástupkyňa primátora mesta Ing. A. Kazimírová. Tá odovzdala aj zvláštnu cenu (za najlepší výkon mužov) M. Thonhauserovi a riaditeľ súťaže rovnako zvláštnu cenu (za najlepší výkon žien) M. Bábelovej. Cenu venovanú I. podpredsedom MS organizátori odovzdali rodine Thonhauserovej, ktorá v tejto súťaži mala troch rodinných príslušníkov.

Podujatie skončilo Hymnou MS.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica.

Text a foto: Ing. J. Piecka

Text k foto:

Ilustračné foto- Po úvodnom privítaní (zľava) M. Bábelová,
A. Smutná, J. Pastoráková, A. Kazimírová, P. Pastorák a M. Hanuska

Ako prvé súťažili (zľava) M. Bábelová (Fiľakovo), A. Kazimírová (Žarnovica), A. Smutná (Detva) a K. Šavoltová (Žarnovica)

Ako prvé súťažili (zľava) M. Bábelová (Fiľakovo), A. Kazimírová (Žarnovica), A. Smutná (Detva) a K. Šavoltová (Žarnovica)

Na dráhach reprezentantky MO Žarnovica (zľava) Bc. R. Štefanková, A. Thonhauserová, M. Thonhauserová a E. Debnárová

Na dráhach reprezentantky MO Žarnovica (zľava) Bc. R. Štefanková, A. Thonhauserová, M. Thonhauserová a E. Debnárová

 

2019-05-24T07:44:36+00:0024 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X