Matičné slávnosti a workshop gajdošov vo Veľkom Záluží


//Matičné slávnosti a workshop gajdošov vo Veľkom Záluží

Veľké Zálužie, 19. 9. 2015

Dňa 19. 9. 2015 organizoval Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Zálužie 8. ročník Matičných slávností. Podujatie bolo financované nielen Maticou slovenskou, ale aj Nitrianskou komunitnou nadáciou, vďaka čomu mohla predsedníčka MO MS Veľké Zálužie Gabika Pavelová zakúpiť pre svoju folklórnu skupinu tri kusy nových gájd. V priebehu dvoch mesiacov mladí ľudia, členovia Folklórnej skupiny Drienka, organizovali workshopy v hre na gajdy určené pre najmenšie deti. Tohtoročné Matičné slávnosti boli výstupom týchto workshopov, na ktorých lektori spolu so svojimi žiakmi predviedli hosťom, aké je zložité samotné nafúknutie gájd a nacvičené skladby, ktoré sa deti dokázali naučiť v priebehu veľmi krátkeho obdobia. Na podujatí sa za Maticu slovenskú prihovorila Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre a Juraj Gajdoš, predseda Okresnej rady Matice slovenskej v Nitre. Matičné slávnosti sa niesli v duchu uvoľnenej atmosféry a nesmiernej radosti všetkých účinkujúcich z možnosti predviesť časť krásy dedičstva našich predkov ukrytého v piesni a hre na rôzne hudobné nástroje. Scenár programu bol zostavený nesmierne pútavo a sviežo. Najmenšie deti predviedli hru na píšťalkách, v podaní žien – mamín žiakov workshopu a členiek FS Drienka odzneli piesne z východného Slovenska, Ujlacké piesne či vtipné manželské scénky. V programe sa predstavil aj známy gajdoš Drahoš Galoš. Úvod svojho vystúpenia venoval pietnu spomienku rodákovi obce Veľké Zálužie Jozefovi Antalíkovi, ktorý sa významne zapríčinil o zachovanie gajdošskej tradície na Slovensku. Hostia mohli spoznávať odlišnosť a možnosti zvukov rôznych typov gájd a čistotu krásy, ktoré predviedli nástroje ako koncovka, šesťdierová pastierska píšťala či drumbľa. Ako hosťujúci súbor sa predstavila Folklórna skupina Briežok z Jedľových Kostoľan s vtipnými dievčenskými scénkami. Nechýbalo ani vystúpenie manželov Žilíkových z Musicantica slova, ktorí predviedli tzv. hudbu k jedlu. Na záver podujatia sa poďakovala organizátorka G. Pavelová pani Megovej, Ďuračkovej a Bédiovej, ktoré sú aj vo svojom pokročilom veku ešte stále studnicami vedomostí o piesňach a zvykoch z tejto lokality. Práve vďaka nim mohla FS Ujlačanka založiť Druhú Ujlackú svadbu a dodnes šíriť zachované ujlacké piesne. Počas projektu vznikla aj nová hudobná formácia Gajdošskí trogári.
Zmysel v šírení hudobného bohatstva našich predkov napokon potvrdili slová vnúčat organizátorky. Mladí ľudia, Mário a Miška, vyjadrili s pýchou v hlase svoje úprimné vyznanie a potešenie, ktoré neustále objavujú v hre na gajdách a možnosti šíriť svoje umenie medzi ostatných ľudí.

Veronika Bilicová
riaditeľka Domu MS v Nitre
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2015-09-25T10:58:13+00:0025 septembra 2015 |Nitriansky kraj|
X