Matičné slávnosti v Čakajovciach


//Matičné slávnosti v Čakajovciach

Čakajovce, 30. 9. 2018

Zachovávajme, ochraňujme a šírme spoločne aj naďalej hodnoty našich predkov, prirodzenú hrdosť na náš slovenský národ, na našu krajinu, budujme v mladej generácii vlastenectvo nie ako náhlu, afektovanú emóciu, ale ako trvalý kultúrny cit…“ vyzvala matičiarov vo svojom príhovore riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová.
Miestny odbor Matice slovenskej v Čakajovciach v spolupráci s Obecným úradom Čakajovce a finančnou podporou Matice slovenskej zorganizoval pri príležitosti dvadsiateho výročia svojho založenia Matičné slávnosti. O program sa postarali spevácke skupiny Matičiari z Čakajoviec, Janíkovská studnička, Studnička z Lúčnice nad Žitavou a Čeľaďania, vystúpenia detí z MŠ a ZŠ Čakajovce, MŠ Čab a detského folklórneho súboru Zbežanček. Svoj spevácky talent predviedol aj Robert Zgrablić, člen delegácie z Matice slovenskej Osijek z Chorvátska, s ktorými už roky udržiavajú matičnú družbu.
Podujatie úvodným slovom otvoril starosta obce Čakajovce Milan Greguš. Za ním nasledoval prednes básne predsedníčky MO MS Čakajovce Genovévy Horváthovej a príhovor predsedu Matice slovenskej Osijek Andrija Kurica. Slovo dostala aj riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová, ktorá vo svojom príhovore s úctou spomenula nedávno zosnulého miestneho umelca Štefana Ľahučného. Tento aktívny matičiar sa spolu s MO MS Čakajovce zaslúžil o vybudovanie unikátneho Panteónu slovenských dejateľov, nachádzajúceho sa v obci neďaleko kultúrneho domu.
Predsedníčka Genovéva Horváthová stála pri MO MS Čakajovce od jeho vzniku až po súčasnosť, za čo jej patrí úcta a veľká vďaka. Za jej nezištnú a obetavú prácu bol jej a miestnej speváckej skupine Matičiari, pôsobiacej pri MO, riaditeľkou Domu MS v Nitre odovzdaný ďakovný list a slávnostný členský preukaz.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

2018-10-10T11:19:09+00:0010 októbra 2018 |Nitriansky kraj|
X