Matiční divadelníci si získali meno


//Matiční divadelníci si získali meno

Liptovský Mikuláš je kolískou ochotníckeho divadla na Slovensku. Pred takmer sto deväťdesiatimi rokmi sa tu odohralo prvé slovenské ochotnícke divadlo. V Dome MS v Liptovskom Mikuláši sídli aj Divadelný odbor MS. Už takmer desať rokov, od roku 2009, pôsobí pri Dome MS aj Matičná divadelná ochotnícka scéna (MADOS). Za tie roky získal tento súbor meno nie len v okruhu svojho pôsobiska, ale dá sa povedať, že aj po celom Slovensku. Odohrali už stovky predstavení a všade ich vystúpenia vzbudili pozornosť. Pravidelne vystupujú aj na matičných podujatiach, úspešne vystúpili v roku 2015 v rámci Roka Ľudovíta Štúra.
Ich aktivita je obdivuhodná. Divadelnú sezónu začali tohto roku už v januári v priestoroch Múzea Janka Kráľa v Lipovskom Mikuláši. Tu formou živých obrazov približovali významné osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín mesta Liptovský Mikuláš. Diváci mohli vidieť mikulášskych garbiarov, súdnu stolicu s Jánošíkom, Aurela Stodolu, Alberta Einsteina, objaviteľa demänovských jaskýň, mikulášsku spoločnosť pri tanci slovenského tanga od mikulášskeho rodáka Dušana Pálku. Divadelníci odohrali v múzeu celkom sedemnásť predstavení. Zabavili Mikulášanov aj na mikulášskych fašiangoch, keď pochovávali basu. Na 1. mája zahrali vernú rekonštrukciu udalosti, ktorá sa odohrala v roku 1918. Vtedy sa mikulášski garbiari svojou rezolúciou prihlásili po prvý raz za spolužitie s Čechmi. Pri 120. výročí založenia evanjelického vydavateľského spolku Tranoscius zahrali inscenáciu pod názvom V službách cirkvi a národa. S touto inscenáciou sa predstavili aj na celoslovenských evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene. Pri príležitosti 170. výročia vyhlásenia Žiadostí slovenského národa nacvičili matiční divadelníci dramatické obrazy pod názvom Zrodenie národa. Vystúpili už na oslavách v Liptovskom Mikuláši, na Slovesnej jari v Martine a stretnutí matičiarov Liptova a Oravy na Vyšnokubínskych skalkách pod cyrilometodským dvojkrížom. Zúčastnili sa na historickom sprievode na Stoličných dňoch v Lipovskom Mikuláši. V Liptovskom Jáne zahrali scénku Zbojnícky prepad a boli súčasťou živej pozvánky na podujatie Svätojánske noci. Od júna si pre Múzeum Janka Kráľa pripravili predstavenie pod názvom Jánošík, od kolísky po šibenicu, zatiaľ odohrali už tri predstavenia. Pri týchto aktivitách dokázali nacvičiť aj hru kmeňového autora Petra Vrlíka pod názvom Ako Palučania župana vítali, ktorá mala premiéru v júni tohto roku. Celkom od začiatku roka odohrali matiční divadelníci 31 predstavení.
Matičná divadelná ochotnícka scéna pripravuje rôzne scénky, dramatické obrazy, ale aj divadelné hry z našej minulosti, približuje históriu pútavou a niekedy aj zábavnou formou. Za takmer desať rokov svojej existencie získal tento súbor veľmi dobré meno a uznania hlavne od svojich divákov. Herecký káder je stabilný, hrajú: Mária Ošková, Eva Farkašovská, Pavel Mráz, Jela Henschová, Ema Pavelicová, Branislav Barborík, Peter Vrlík, Ján Richter, Jozef Sálus, Vincent Urban, príležitostne Ľubomír Kura. Niekoľkočlenný kolektív hráva hlavne pôvodné texty svojho „dvorného autora“ Petra Vrlíka. Divadelníci z Liptovského Mikuláša nezaháľajú a pripravujú v druhom polroku ďalšie programy, divadelné inscenácie. Tentoraz budú prinášať radosť a dobrú zábavu. MADOS má totiž tri súbory, divadelný, estrádny a poetický. Estrádny súbor každoročne pripravuje program na mesiac október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a poetický súbor si koncom roka pripraví pásmo pri príležitosti nedožitého výročia 90. rokov narodenia majstra Milana Rúfusa. Samozrejme, so svojimi nacvičenými inscenáciami, dramatickými pásmami a hrou ponavštevujú do konca roka nielen MO MS vo svojom okolí, ale aj obce, kde ich radi privítajú. Divadelníci tak šíria dobré meno našej Matice vo svojom okolí aj po celom Slovensku.

PSVP

Článok spolu s fotogr. (doc)

 

2018-07-20T14:23:58+00:0020 júla 2018 |Žilinský kraj|
X