Matičný beh žiakov pre zdravie už po šiestykrát

thumbnail

Žarnovica, 23. 5. 2017

Opäť prvým podujatím, ktoré sa v Žarnovici organizovalo pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa detí sa konalo aj tentoraz pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Počas piatich rokov ho už po šiestykrát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školu na ul. F. Kráľa v Žarnovici. Toto športové podujatie sa uskutočnilo podľa plánu MO MS už 23. mája popoludní v areáli ZŠ. Keďže dusné počasie predpokladalo blížiacu sa búrku, podujatie sa presne o 13.00 hod. nezačalo spoločnou fotografiou , ale už samotným behom. Ten začali 16 chlapci 1. ročníka. Všetci bežali na dráhe okolo futbalového ihriska, pričom žiaci 1. a 2. ročníka presne jedno kolo, ktoré má 250 metrov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali behať 310 metrov, ale práve z dôvodu horúceho počasia nakoniec behali len o 20 metrov viac ako ich mladší spolužiaci. Aj tentoraz bol o súťaž veľký záujem, veď sa do nej zapojilo až 84 (o dvaja viac ako v minulom roku) žiakov I. stupňa, čo je vyše 38 % zo všetkých žiakov školy na tomto stupni. V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď logicky sa „ukázalo“ kto aktívne športuje a kto len skúšal prekonať sám seba.

No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?
1. ročník:
- chlapci (16 súťažiacich): 1. Matúš Bobaľ, 2. Peter Garaj (obaja I.A), 3. Damian Dubina (I.C)
- dievčatá (14): 1. Karin Lučaníková, (I.C), 2. Sofia Večerová (I.B), 3. Sofia Ubertová (I.C)
2. ročník:
- chlapci (13): 1. Viktor Nosál (II.C), 2. Marko Šturman (II.B), 3. Matúš Herko (II.B)
- dievčatá (11): 1. Nelka Suchánová (II.B), 2. Ema Debnárová (II.A), 3. Zuzana Slosiarová (II.C)
3. ročník:
- chlapci (7): 1. Marek Suchý (III.C), 2. Jakub Kukučka, 3. Martin Gregor (obaja III.B)
- dievčatá (10): 1. Hana Šmondrková (III.B), 2. Barbora Kašková (III.A), 3. Sára Neuschlová (III.C)
4. ročník:
- chlapci (8): 1. Samuel Müller (IV.A), 2. Ondrej Sedlák (IV.B), 3. Patrik Melicherčík (IV.A)
- dievčatá (5): 1. Karin Melišová, 2. Eliška Kotrusová, 3. Lucia Garajová (všetky IV.B).
Tieto trojice boli odmenené medailami a všetci súťažiaci dostali po behu magnetku a na doplnenie stratených kategórií sladkosť i nápoj, aby dodržali aj pitný režim. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy.
Počas celej súťaže vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky.
Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej a Mgr. Darine Nikodémovej (obe členky MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Jane Búryovej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Tatiane Píšovej a Mgr. Adele Taligovej i vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej a Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS).
MO MS Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom Maticu slovenskú.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica
článok neprešiel jazykovou úpravou


Tretiačky v poslednej zákrute


Podstatná časť súťažiacich