Matičný beh žiakov pre zdravie


//Matičný beh žiakov pre zdravie

Žarnovica, 25. 5. 2016

Prvé podujatie, ktoré sa v okresnom meste Žarnovica organizovalo pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa detí sa konalo aj tentoraz pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Počas štyroch rokov ho už po piaty krát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školu na ul. F. Kráľa v Žarnovici. Toto športové podujatie sa uskutočnilo podľa plánu MO MS 25. mája popoludní v areáli ZŠ. Podujatie sa presne o 13.00 hod. oficiálne začalo spoločnou fotografiou súťažiacich a následným privítaním tajomníkom MO Ing. Jozefom Pieckom a členkou výboru MO a súčasne hlavnou organizátorkou Mgr. Melániou Ceizelovou. O tom, že aj tentoraz bol o súťaž veľký záujem svedčí samotná účasť. Zapojilo sa do nej až 82 žiakov I. stupňa, čo je takmer 40% zo všetkých žiakov školy na tomto stupni. Najviac, a to 26, bolo z 2. ročníka.
Súťažilo sa na bežeckej dráhe okolo futbalového ihriska. 1. a 2. ročník mal trať dlhú 250 a 3. a 4. ročník 310 metrov. V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Počasie bolo až priveľmi horúce, no všetci zo seba vydali skutočné maximum, aby boli v cieli medzi najlepšími i keď sa čas ani tentoraz nemeral, ale evidovalo sa poradie.
No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?
1. ročník:
– chlapci (15 súťažiacich): 1. Viktor Nosál (I.C), 2. Jarko Peťko, 3. Samko Červík (obaja I.A)
– dievčatá (6): 1. Emka Debnárová, (I.A), 2. Zuzka Slosiarová (I.C), 3. Nelka Suchánová (I.B)
2. ročník:
– chlapci (16): 1. Marek Suchý, 2. Adrián Karnek (obaja II.C), 3. Ján Lászlo (II.B)
– dievčatá (10): 1. Hanka Šmondrková (II.B), 2. Karin Krigovská (II.A), 3. Alžbetka Lesná (II.B)
3. ročník:
– chlapci (10): 1. Samko Müller (III.A), 2. Ondrej Sedlák, 3. Lukas Laurov (obaja III.B)
– dievčatá (8): 1. Karin Melišová, 2. Andrea Pavolová, 3. Eliška Kotrusová (všetky III.B)
4. ročník:
– chlapci (12): 1. Matúš Šmondrk, 2. Patrik Suchý (obaja IV.C), 3. Šimon Roček (IV.A)
– dievčatá (11): 1. Julianka Matušková (IV.C), 2. Mirka Kosejová, 3. Miška Kosejová (obe IV.B).
Tieto trojice boli odmenené medailami a všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť na doplnenie stratených kalórií a malinovku, aby dodržali aj pitný režim. Súťaž sa mohla uskutočniť aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta Žarnovica.
Počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen bežci, ale aj „nebežci“ i niekoľko desiatok prítomných rodičov. Na podujatí tak bolo spolu prítomných minimálne 150 jeho priaznivcov. Všetci súťažiaci, a to bez rozdielu poradia v cieli dokázali, že takýmto spôsobom dokážu prispieť v prospech svojho zdravia. A tak vlastne všetci zvíťazili. No a minimálne tí najrýchlejší (a bolo ich viac čo rovnako na prvých miestach skončili aj v minulom roku) isto ešte dosiahnu viacero úspechov aj v ďalších súťažiach.
Za toto úspešné športové podujatie patrí, okrem už spomenutej Mgr. Melánii Ceizelovej, poďakovanie aj Mgr. Darine Nikodémovej (rovnako členka MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Gabriele Suchej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Gabriele Čiernej, vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej, Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS) a asistentke Michaele Šutkovej, ktorá podujatie fotila.
Text a foto: Ing. Jozef Piecka,
tajomník MO MS Žarnovica

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

Štart najpočetnejšej kategórie – chlapcov 2.ročníka

Štart najpočetnejšej kategórie – chlapcov 2.ročníka

Víťazná trojica tretiačok (sprava) K. Melišová, A. Pavolová a E. Kotrusová

Víťazná trojica tretiačok (sprava) K. Melišová, A. Pavolová a E. Kotrusová

Najúspešnejší štvrtáci (sprava) M. Šmondrk, P. Suchý a L. Laurov

Najúspešnejší štvrtáci (sprava) M. Šmondrk, P. Suchý a L. Laurov

Medailoví účastníci

Medailoví účastníci

2016-05-27T11:34:31+00:0027 mája 2016 |Banskobystrický kraj|
X